Het Stadsarchief als Kennisknooppunt

rondom Informatiebeheer

Nieuwtjes../../../../Nieuwtjes/Nieuwtjes.html../../../../Nieuwtjes/Nieuwtjes.htmlshapeimage_2_link_0
Mens achter de Tijger../../../../Mens_achter_de_Tijger/Mens_achter_de_Tijger.html../../../../Mens_achter_de_Tijger/Mens_achter_de_Tijger.htmlshapeimage_3_link_0
Tijgernootjes../../../../Tijgernootjes/Tijgernootjes.html../../../../Tijgernootjes/Tijgernootjes.htmlshapeimage_4_link_0
Kenniscentrum../../../../KC_Kenniscentrum.html../../../../KC_Kenniscentrum.htmlshapeimage_5_link_0
Nieuwsbrief../../../../NIEUWSBRIEF.html../../../../NIEUWSBRIEF.htmlshapeimage_6_link_0
 Digitale Spin
- Nieuws en Tijgernootjes -../../../../NIEUWSBRIEF.html
“In elke Papieren Tijger huist een Digitale Spin.”../../../../Tijgernootjes/Artikelen/2009/6/11_Digitale_Spin.html
Nieuwsbrief../../../../NIEUWSBRIEF.html
Heterdaad- en Graafsessies../../../Aankondigingen.html
Verslag../../../../Verslagen/Artikelen/2017/11/2_Stadsarchief_Amsterdam.html
Foto’s../../../../Fotos_Heterdaadsessies/Paginas/Stadsarchief_Amsterdam.html
Sheets../../../../Presentaties/Artikelen/2017/11/2_Stadsarchief_Amsterdam.html
Profiel../../../../Mens_achter_de_Tijger/Artikelen/2017/10/31_Bert_de_Vries.html
Nieuwtjes../../../../Nieuwtjes/Nieuwtjes.html
Program
sessie Stadsarchief A’dam../../../../KC_mini-sites/Artikelen/2017/9/15_Stadsarchief_Amsterdam.html
Aanmelden/Privacy../../../../Aanmelden.htmlhttp://www.papierentijger.net/PTN/Aanmelden.htmlshapeimage_18_link_0
Nieuw GRATIS vakblad
Digitale Tijger Journal
Ziehier editie Lente 2020http://www.papierentijger.net/netshop.html
Primeur! Nieuw GRATIS vakblad: Digitale Tijger Journal. Ziehier editie 1!http://www.papierentijger.net/netshop.htmlhttp://www.papierentijger.net/netshop.htmlshapeimage_21_link_0
Pensioengigant MN… Uitgebreid verslag met sheets gereed: Heterdaad eDossier #Ihttp://www.papierentijger.net/netshop.htmlhttp://www.papierentijger.net/netshop.htmlshapeimage_22_link_0
 

Amsterdam: oude handelsmacht en vooral actueel kennisknooppunt. Waar ervaar je dat beter dan in het Stadsarchief?


Krijg een strategische blik en praktische inzichten, zoals visie en aanpak rond E-Depots, maar ook Linked Data, Digitale Kwaliteitsbeheersing,

3D-collecties ontsluiten, Crowdsourcing, TMLO...


Dinsdagmiddag 31 oktober 2017.

Onze gastheer is Directeur Bert de Vries, Gemeentearchivaris van Amsterdam.


A4

aanbieder

Aanpak

abonnementen

accountmanagement

Add-on

Adlib

advisering

Afdelingsnaam

apparaten

Applicatie nabouwen

archief 

Archief opslag

Archiefbeheer

Archiefdozen

Archiefmedewerker

Archiefopslag

Archiefteam

Archiefvernietiging

Archiefwet

Archieven

Architectuurpartner

Architectuurtools

archivaris 

Archiveren

Archivering

archiveringssite

Archivistiek

atlassen

Attendering

backups

banen

barcode

basislijst bestandsformaten

beheer

beheermodules

beheerorganisatie

beleidsarchivaris

best practice

Beste Kantoorgebouw van Nederland

beveiligingseisen

bewerkingsovereenkomst

bibliothecaris

bibliotheek

Bibliotheken

Board

boek

boventalligheid

Broodjes

Business Information Services

case

Catalogus

Challenging Minds

Champions

checklist

Circl

classificatie

cloud-archiefbeleid

CoachingOurselves

column

COM

communicatie

Competenties

consultant

Content

Contentintegratie

Contentmanagement

controle

cultuurhistorisch bezit

Curator

cursus 

Data Archivering

Decos 

Delpher

Delve

Demonstratie Zaaksysteem

DI-consulenten…. 

dienstverlening

Digibib en Social Media

Digitaal archief

Digitaal zaaksgewijs werken

Digital Document Exchange

Digital Natives

digitale bibliotheek

digitale bibliotheek van de toekomst

Digitale Duurzaamheid

digitale handtekening

Digitale Innovatie

Digitale Tijger

digitale toekomst

Digitaliseren

Digitalisering

Digitalisering tabellen

Digitaliseringswens

DIM

disciplines

DIV

DM

DMS: SharePoint

Document Management

Document Management Systeem

Document Registration Management Systeem

Document Structuur Plan (DSP)

Document workflow

document- en kennismanagement

Documentair

documentaire informatievoorziening

Documentalist

Documentcentrum

Documenthuishouding

documentmanagement

Documentmanager

documentprofessional

documentprofessionals

Documentsoorten

Dossierreeks

Dossiers

dossiervorm

DRM

duplicaten

E-Depot

E-depot & Metadatering, geleerde lessen

E-Plaza

ECDL-test

ECM

eConnect

eenpitter

eenpitters

effecten

effectencollectie

Elektronisch Archief/Dossier

Enterprise Content Management

Erfgoed

Europese computerrijbewijs

evenement

Fileshare

flexgebouw

flexibiliteit

foto

foto- en filmmateriaal

fotocollecties 

gebouwendossiers

gedigitaliseerd

Gemeentebrede mailbox

Gemeentebrede vervanging

gemetadateerd

gesynchroniseerd

geuzennaam

gevelschilden

Governance

handleidingen

Het DIV-bedrijf: veranderende rol en werkzaamheden

Het Nieuwe Digitale en Zaaksgewijze Werken

Het Nieuwe Werken

Heterdaadsessie

Historie is hip

historisch beleidsarchief

Historisch Bezit

ICT

In control krijgen van de gehele informatiehuishouding

Informatie Expertise Team

Informatiearchitectuur

Informatiebeheer

Informatiebeveiliging

Informatieplattegrond

informatieprofessional

Information & Resource Centre

Information extraction

Information Rights Management

Inhoudstypes

Inhuurkrachten

Innovatieve Kennisontwikkeling

Inputmanagement

intern

Interne Marketing

intranet

iPhone

job

juridische dossiers

kaarten

kantoormachines

Kennis Café

kennisbronnen

Kenniscentrum

Kenniscockpit

Kennisdeling

Kennismanagement

kennisprofessional

kennisprofessionals

kernactiviteiten

kerngebruikers

key-gebruikers

knipoog

Kunst & Historisch bezit

kunsthistoricus

Kwaliteits Award

Kwaliteitsbewaking/KIDO*

kwaliteitsslag

Kwaliteitssysteem voor vervanging

landje-pik

leergang

leerproces

leerstoelendossiers

legacy 

Leringen

lessons learned

licenses

lifecycle

LinkedIn

Louter

maatwerk

machtigingen

Mais-Flexis

manuals

mappen

maquettes

Masterplan naar Digitaal Verantwoord

match

Mediatheek

Mens achter de Tijger 

Meridian

meta-dataschema

metadata

Metadata-ervaringen

metadatamodel

metadatavelden

Metadatering

meubilair

microdata

Microsoft 

Microsoft Cloud

Middeleeuwse handschriften

Migratie

Multitouch

munten

Nationaal Archief

Nederlandse content

negatieven

NEN 2082

Netvibes

Netwerkborrel

Nieuwe media

nieuwsvoorziening

Nieuwtjes

OCR-Scanstraat

Office 365

OneDrive

OneNote

Op Heterdaad

Open Access

Open source

Open Tenzij

openbaar

opleider

opleidingsinstelling

opleidingsinstituut 

Opschoning Fileshares

opvragingen

ordeningsprincipes

Outputmanagement

Outsourcen

Parallelsessies

pdf

PDF/A

PDFA

persoonsgegevens

pionier

pioniers

Portal/zoekmachine

Positie

Post na evacuatie

Postregistratie

PR-materiaal

pre-internet gegevensdragers

prenten

presentatie

preventieve conservering

Printer

Printing

Privacy

pro-actief

producent

profilering

Projectarchivering

projectensites

projectservers

projectsgewijs 

projectsitevorm

Puur

PWNext! 

R&D

rechtenbeheer

Record Center

recordmanagement

records

recordsmanagement

Registraties

Repositories

requirements

RM

RMA: SharePoint

roadmap

Robot Process Automation

Rondleiding

Scanstraat en registratie      

scenario

schonen

secretariële archiefstukken

Security

selectie

selectie & vernietigingslijst

SharePoint

SharePoint Online Cloud

Simon Been

sjablonen

Smart Document Capture

social

social media

Stadsarchief Amsterdam

stakeholders

Standaarden

state-of-the-art

Strategisch Kader

Stukkenstroom

substitutie

Taken & Competenties

Taxonomie

teamsites

Technische documentatie

Technische tekeningen

terabytes

Textdatamining

textiel

tijdschrift

tijdschriften

Tijgernootjes

Tijgerspin

TMLO

Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden

tombstones

tools

topic

topic

Topstukken. 

Transformatie

Transformatie van Team DI

Trefwoordenlijst

uitgever

up-to-date

User Experience

Vacature

Van LiveLink

veiligheid

Verandermanagement

vernietiging

vernietigingstermijnen

vertrouwelijk

Visie & Beleid

Visie en Uitvoering

voetbalvelden vol archief

volumedalingen

voorselecties

voorwaarden aanreiken

Web 2.0

Webarchivering

webcontentmanagement

webmanager

Websitebeheer

Workflow

Workflowmanagement

Xillio

Yammer

zaak

zaakgerichte ordening

zelfsturing

zoekmachineiD-Lab

 
 

Reactie?

Commentaar?

Wat vind je van dit artikel?

Klik hier.

Of reageer op de LinkedIn groep van het Netwerk.

volgende >../../2018/3/27_Hoezo_Privacy_%28AVG%29,_Kwaliteit,_E-depot_etc_Informatie-Nirvana_bij_VNG%21.html../../2018/3/27_Hoezo_Privacy_%28AVG%29,_Kwaliteit,_E-depot_etc_Informatie-Nirvana_bij_VNG%21.htmlshapeimage_25_link_0
< vorige../9/21_Digitale_Toekomst_van_Informatie_%26_Erfgoed_%28ABNAMRO_Bank%29.html../9/21_Digitale_Toekomst_van_Informatie_%26_Erfgoed_%28ABNAMRO_Bank%29.htmlshapeimage_26_link_0

NotendopHeterdaadsessie

Kennisknooppunt

rondom Informatiebeheer

Datum 31 oktober 2017

Tijd 12.30 – 17.00 uur

Locatie Stadsarchief Amsterdam

 

Heterdaadsessie

Kennisknooppunt rondom

Informatiebeheer


Ja, ik wil mee naar Stadsarchief Amsterdam!

HETERDaadsessie

31 oktober 2017Plenair

 1. Strategische blik op vaktechnische ontwikkelingen

 2. E-Depot: Visie & Aanpak

 3. Ontvangst met broodjes

 4. Uitgebreide rondleiding

 5. Netwerkborrel

Parallelsessies (2 of 3 uit 6):

 1. Digitale kwaliteitsbeheersing op industriële schaal

 2. 3D informatie toegankelijk*

 3. Linked Data: Stad vol data. Stad vol mogelijkheden.

 4. Openbaarheid en wetgeving

 5. Crowdsourcing van archiefwerk

 6. Standaardmetadata (TMLO en zo), zijn die nou wel zo nodig?*


 1. Deze twee zijn Brainbox-sessies. Na een inleiding door de gastorganisatie gaan we sparren. Sprekers onder voorbehoud.


Zie verder de pagina’s

 1. Mini-site over de sessie

 2. Mens achter de Tijger


Hoeveel parallelsessies?

Er zijn ofwel 2 parallelsessies van elk een uur (lekker lang) ofwel 3 van elk 40 minuten (lekker veel). De keuze wordt voorgelegd aan de inschrijvers. Meeste stemmen gelden!

Update: meerderheid kiest 3!

 

Amsterdam: oude handelsmacht en vooral actueel kennisknooppunt. Waar ervaar je dat beter dan in het Stadsarchief?


Krijg een strategische blik en praktische inzichten, zoals visie en aanpak rond E-Depots, maar ook Linked Data, Digitale Kwaliteitsbeheersing,

3D-collecties ontsluiten, Crowdsourcing, TMLO...


Ja ja: 31 oktober 2017!

Heterdaadsessie

Kennisknooppunt rondom

Informatiebeheer


Ja, ik wil mee naar Stadsarchief Amsterdam!

Heterdaadsessie

Kennisknooppunt rondom

Informatiebeheer


Ja, ik wil mee naar Stadsarchief Amsterdam!

Heterdaadsessie

Kennisknooppunt rondom

Informatiebeheer


Ja, ik wil mee naar Stadsarchief Amsterdam!

Kosten€ 145,- per lid. Exclusief voor leden (dat geldt ook voor meekomende collega's).*

Geen lid? € 195,- (voor deelname, incl. contributie 2017) en je bent lid. *


Heb je als lid een nog geldige bonus* van ‘n voorgaande sessie, dan betaal je € 120,-.


Lidmaatschapsdetails hier.


Aanmelden sessie


Vermeld bij aanmelding graag jouw Kostenplaats of Ordernummer als je organisatie daarmee werkt!


 1. Schrijf in per e-mail voor 30 september 2017 en je krijgt een bonus van € 25. Die bonus geeft je recht op een korting van 25 euro op één van de eerstvolgende twee sessies.


Alle bedragen excl. BTW

 

Heterdaadsessie

Kennisknooppunt rondom

Informatiebeheer


Ja, ik wil mee naar Stadsarchief Amsterdam!