Nieuwsbriefshapeimage_1_link_0
NieuwtjesNieuwtjes/Nieuwtjes.htmlNieuwtjes/Nieuwtjes.htmlshapeimage_2_link_0
Aanmelden/PrivacyAanmelden.htmlhttp://www.papierentijger.net/PTN/Aanmelden.htmlshapeimage_3_link_0
Heterdaad- en GraafsessiesAankondigingen/Aankondigingen.html
Mens achter de TijgerMens_achter_de_Tijger/Mens_achter_de_Tijger.htmlMens_achter_de_Tijger/Mens_achter_de_Tijger.htmlshapeimage_5_link_0
TijgernootjesTijgernootjes/Tijgernootjes.htmlTijgernootjes/Tijgernootjes.htmlshapeimage_6_link_0
KenniscentrumKC_Kenniscentrum.htmlKC_Kenniscentrum.htmlshapeimage_7_link_0
 Digitale Spin
- Nieuws en Tijgernootjes -
“In elke Papieren Tijger huist een Digitale Spin.”Tijgernootjes/Artikelen/2009/6/11_Digitale_Spin.html
ProfielMens_achter_de_Tijger/Mens_achter_de_Tijger.html
NieuwtjesNieuwtjes/Nieuwtjes.html
ProgramAankondigingen/Aankondigingen.html
VerslagVerslagen/Artikelen/2019/3/22_No_Nonsense__Gemeente_Zeist.html
Foto’sFotos_Heterdaadsessies/Fotos_Heterdaadsessies.html
SheetsPresentaties/Presentaties.html
Nieuwsbrief 36
Alle sessies!Aankondigingen/Aankondigingen.html
Ziehier foto’s, verslag en presentaties sessie Structuur in de Informatiehuishouding! Fotos_Heterdaadsessies/Paginas/Gemeente_Zeist.htmlVerslagen/Artikelen/2019/3/22_No_Nonsense__Gemeente_Zeist.htmlPresentaties/Artikelen/2019/3/22_No_Nonsense__Gemeente_Zeist.htmlAankondigingen/Artikelen/2019/3/21_No_Nonsense__Structuur_in_de_Informatiehuishouding.htmlshapeimage_19_link_0shapeimage_19_link_1shapeimage_19_link_2
Rijksmuseum: 
Erfgoed en Informatie-
dienstverlening Aankondigingen/Artikelen/2019/9/10_Rijksmuseum__Erfgoed_en_Informatiedienstverlening.html
Op Heterdaad, 10 september... Rijksmuseum: Erfgoed en Informatiedienstverlening!Aankondigingen/Artikelen/2019/9/10_Rijksmuseum__Erfgoed_en_Informatiedienstverlening.html
 

Papieren Tijger is de geuzennaam voor een klantgerichte informatie-professional (m/v) met oog voor kansen en technologie, die zijn oor te luisteren legt bij anderen en zijn tanden zet in nieuwe dienstverlening. Met een knipoog. :-)  Digitale Spin is de Nieuwsbrief van het Papieren Tijger Netwerk.

Enkele trefwoorden: documentmanagement, kennismanagement, contentmanagement, webcontentmanagement, recordsmanagement, recordmanagement, Digitale Tijger, Tijgerspin, archief, bibliotheek, informatieprofessional, documentaire informatievoorziening, knipoog, geuzennaam, archivaris, bibliothecaris, webmanager, intranet, banen, jobs, column,

Heterdaadsessie, Op Heterdaad, Agenda, Tips, Nieuwtjes, Attendering, Mens achter de Tijger, Kenniscentrum, document- en kennismanagement, documentprofessionals, kennisprofessionals, Documentcentrum, Exclusief voor leden, dossiers, dossierreeks, leergang, euroforum, checklists, cases, best practices, foto’s, presentaties, topics, pdf’s, boeken, tijdschriften, aanbieders, producenten, uitgevers, verenigingen, evenementen, opleiders, opleidingsinstituten, opleidingsinstellingen, consultants, SharePoint, eConnect, Adlib, metadatamodel, leerstoelendossiers, juridische dossiers, gebouwendossiers, secretariële archiefstukken, Decos, intranet, projectservers, teamsites, zaakgerichte ordening, social, sjablonen, key-gebruikers, dossiervorm, zakenvorm en projectsitevorm, teamsites, maatwerk, rechtenbeheer, flexibiliteit, documentmanagement, kennismanagement, contentmanagement, recordmanagement, DIV, DIM, Digitale Tijger, Tijgerspin, archief, bibliotheek, informatieprofessional, documentaire informatievoorziening, webcontentmanagement, recordsmanagement, knipoog, geuzennaam, archivaris, bibliothecaris, webmanager, intranet, banen, jobs, column, Heterdaadsessie, Op Heterdaad, Agenda, Tips, Nieuwtjes, Attendering, Mens achter de Tijger, Kenniscentrum, document- en kennismanagement, documentprofessionals, kennisprofessionals, Documentcentrum, Dossiers, Dossierreeks, leergang, cursus, euroforum, checklists, cases, best practices, foto’s, presentaties, topics, pdf’s, boeken, tijdschriften, aanbieders, producenten, uitgevers, verenigingen, evenementen, opleiders, opleidingsinstituten, opleidingsinstellingen, consultants, documentprofessional, kennisprofessional,

checklist, case, best practice, foto, presentatie, topic, pdf, boek, tijdschrift, aanbieder, producent, uitgever, vereniging, evenement, opleider, opleidingsinstituut, opleidingsinstelling, consultant, Tijgernootjes, tip van de maand, attendering, eenpitter, eenpitters, web 2.0, LinkedIn

Simon Been

Simon Peter Been

Digitale bibliotheek

Digitaal archief

Digitalisering

Digitaliseren

Datamanagement

Archiefbeheer

Archivering

Archiveren

Archief opslag

Catalogus

Taxonomie

Archieven

Bibliotheken

Document Management

Document Management Systeem

Document Management System

Archiefmedewerker

Documentmanager

Documentair

Archivistiek

Mediatheek

Archiefopslag

Document workflow

Workflow

Workflowmanagement

Printing

Printer

Postregistratie

Informatiebeheer

Websitebeheer

Archiefvernietiging

Documentalist

Vacature

Vacatures

Afdelingsnaam

Archiveren

Attendering

Challenging Minds

CoachingOurselves

Competenties

Contentintegratie

Contentmanagement

Data Archivering

Digibib en Social Media

Digital Natives

Digitale Innovatie

Digitalisering tabellen

DMS: SharePoint

Dossiers

Elektronisch Archief/Dossier

Erfgoed

Het Nieuwe Werken

Informatieplattegrond

Innovatieve Kennisontwikkeling

Inputmanagement

Interne Marketing

iPhone

Kennis Café

Kenniscockpit

Kwaliteits Award

Metadatering

Multitouch

Netvibes

Nieuwe media

Open source kennisbronnen

Outputmanagement

Portal/zoekmachine

Post na evacuatie

Projectarchivering

RMA: SharePoint

Strategisch Kader

Stukkenstroom

Substitutie

Taxonomie

Transformatie

User Experience

Van LiveLink

Verandermanagement

Visie & Beleid

Web 2.0

Architectuurpartner

Informatiearchitectuur

Visie en Uitvoering

Masterplan naar Digitaal Verantwoord

Documenthuishouding

In control krijgen van de gehele informatiehuishouding

Scanstraat en registratie      

A4 tot historische boeken en kaarten

Digitaal archief cases Landelijk Incasso Centrum en Klantbeeld

Architectuurtools: meta-dataschema, basislijst bestandsformaten, ordeningsprincipes)

Het DIV-bedrijf: veranderende rol en werkzaamheden

OCR-Scanstraat

Digitaal zaaksgewijs werken

Metadata-ervaringen

TMLO

Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden

Kwaliteitssysteem voor vervanging

Gemeentebrede vervanging

Gemeentebrede mailbox

DI-consulenten…. 

Digitaliseringswens

Inhuurkrachten

ECDL-test

Europese computerrijbewijs

Het Nieuwe Digitale en Zaaksgewijze Werken

Transformatie van Team DI

Demonstratie Zaaksysteem

OCR-Scanstraat & aanpak daarvan

E-depot & Metadatering, geleerde lessen

Taken & Competenties DI: je blijft in ontwikkeling*

Kwaliteitsbewaking/KIDO*

Digitale Duurzaamheid

E-depot

Webarchivering

R&D

digitale bibliotheek van de toekomst

Rondleiding

Topstukken. 

Broodjes

Netwerkborrel

Parallelsessies

Digitalisering

Aanpak

Standaarden

Metadatering

Open Access

Repositories

Delpher

Nederlandse content

Textdatamining

Information extraction

Curator

Middeleeuwse handschriften


Applicatie nabouwen

Add-on

Add-ons

Microsoft 

Puur

Louter

SharePoint

DM

RM

Documentsoorten

Inhoudstypes

Trefwoordenlijst

Delve

match

selectie & vernietigingslijst

leerproces

pionier

pioniers

SharePoint Online Cloud

Office 365

state-of-the-art

Waterleidingbedrijf

document- en recordmanagement

kerngebruikers

Champions

gemetadateerd

Fileshare

lessons learned

PWNext! 

schonen

legacy 

Xillio

Kennisdeling

E-Plaza

zoekmachine

nieuwsvoorziening

teamsites

projectensites

OneDrive

OneNote

Yammer

openbaar

intern

vertrouwelijk

communicatie

beveiligingseisen

dienstverlening

profilering

advisering

voorwaarden aanreiken

beheer

controle

metadata

accountmanagement

digitale bibliotheek

Governance

Security

Informatiebeveiliging

Board

Informatie Expertise Team

ICT

COM

lifecycle

tools

Beste Kantoorgebouw van Nederland

oogstrelende vormgeving

Archiefwet

NEN 2082

cloud-archiefbeleid

Open Tenzij

Intern

Vertrouwelijk

Content

bibliotheken

archiveringssite

selectie

vernietiging

classificatie

machtigingen

PDFA

projectsgewijs 

vernietigingstermijnen

Leringen

pro-actief

inhoudstypes 

sjablonen

disciplines

kernactiviteiten

metadatavelden

Migratie

Record Center

Meridian

Technische tekeningen

Technische documentatie

handleidingen

manuals

fotocollecties 

Document Structuur Plan (DSP)

Opschoning Fileshares

terabytes

mappen

voorselecties

duplicaten

Kennismanagement

social media

zoekmachine

Digitale bibliotheek

gedigitaliseerd

beheermodules

tijdschriften

abonnementen

gesynchroniseerd

up-to-date

licenses

backups

Privacy

Informatiebeveiliging 

veiligheid

Microsoft Cloud

Information Rights Management

bewerkingsovereenkomst

persoonsgegevens

Positie

profilering

beheerorganisatie

landje-pik

flexgebouw

Open Raadsinformatie

AVG

Privacy

Samen Organiseren

KIDO

Hotspot Monitor

Waardering en Selectie 

E-depot

Archiveren by Design

GIBIT

E-Waarmerk

Blockchain

E-mailbewaring

Pilot

        

Gratis Heterdaad eDossier #1 - Klik hier! 
44 pagina’s over Actuele I-onderwerpen http://eepurl.com/bEfeqf

Een Papieren Tijger is...


... een klantgerichte informatie-professional (m/v) met oog voor kansen en technologie, die zijn oor te luisteren legt bij anderen en zijn tanden zet in nieuwe dienstverlening!


Het Papieren Tijger Netwerk telt zo’n 700 van die eigenzinnige Document-, Informatie-, Content- en Kennis-professionals met als missie: elkaar scherp houden met een knipoog; stimuleren van een persoonlijke visie en rol in het Google- en SharePoint-tijdperk.


Het Netwerk bevordert kennisdeling door bijeenkomsten (o.a. Heterdaadsessies, Tegendraadsessies en Graafsessies),  het Kenniscentrum en andere vormen van netwerken. En natuurlijk deze Nieuwsbrief...


Join de Group ‘Papieren Tijger Netwerk’ op LinkedIn!

De teksten op deze site zijn met grote zorg opgesteld en in uitgebreide vorm ter verificatie voorgelegd aan de betreffende gastorganisaties. Het Netwerk kan niet garanderen dat een sessie voldoet aan door de teksten opgeroepen verwachtingen, maar doet daar uiteraard wel zijn uiterste best voor!


De kosten die in rekening worden gebracht, vloeien uitsluitend voort uit de organisatorische en publicitaire activiteiten van het Papieren Tijger Netwerk.


Het Papieren Tijger Netwerk is een echt Netwerk, geen ‘organisator van bijeenkomsten’. De activiteiten zijn daarom exclusief voor leden. We verwelkomen je graag als nieuw lid, maar realiseer je dat je bij aanmelding voor een sessie daadwerkelijk lid wordt. :-)

NotendopHeterdaadsessie

Rijksmuseum: Erfgoed en Informatie-dienstverlening


Datum 10 september 2019

Tijd 13.00 – 17.00 uur

Locatie Rijksmuseum


Programma hier

 

Heterdaadsessie 10 september 2019

Erfgoed en... Informatiedienstverlening!

Zo’n sessie beleef je maar eens in je leven... Dinsdagmiddag 10 september 2019. Op Heterdaad!


Het Rijksmuseum. Wow! Niet alleen de kunst is hier van wereldklasse, ook de research en  informatie. Uitdagingen zat: van eeuwenoude handschriften tot beheer van heftige hoeveelheden data met Research Data Management. Van externe informatieverzoeken beantwoorden tot Linked Data toepassen. Etcetera. Zie de lijst rechts maar.


Op al die gebieden gaan we ervaren hoe Rijksmuseum Research Services opereert en... we zien live het onderzoek bij De Nachtwacht (met toelichting over de Research Data aanpak) en bezoeken de Wereldberoemde Bibliotheek.

Bezoek aan de Nachtwacht: RDM in actie!

Onderzoekers, conservatoren en restauratoren van het Rijksmuseum en musea en universiteiten in binnen- en buitenland doen spectaculair onderzoek aan de Nachtwacht met de nieuwste en meest geavanceerde technologie en... een spectaculaire hoeveelheid data.


RDM in actie. Niet alleen gaan we ter plekke bij dit wereldberoemde schilderij kijken naar het onderzoek, maar ook krijgen we deskundige toelichting van Research Services.

 Meer hierover staat in het programma

Het Rijksmuseum doet sinds 2012 herkomstonderzoek naar de collectie.

Rembrandt’s Monsters

Niet alleen bij de Nachtwacht vindt onderzoek plaats, dat gebeurt bij allerlei collectieobjecten in het Ateliergebouw van het Rijksmuseum. Met CT-scanning en elektronenmicroscopie bijvoorbeeld


Dat levert spectaculaire nieuwe inzichten op, maar ook een heleboel data die niet zomaar past in de reguliere informatiesystemen van het Rijksmuseum. Daarom werkt Research Services aan implementatie van nieuwe processen, standaarden en systemen om beheer van onderzoeksdata te verduurzamen.

                          Meer hierover staat in het programma

Alleen dit al...

De Rijksmuseum Research Library: een van de belangrijkste kunst-bibliotheken in de wereld en... steevast op de lijst van de mooiste.


Sinds 1885 worden hier boeken, tijdschriften, jaarverslagen, veiling-, tentoonstellings- en andere catalogi verzameld over de collecties van het museum.         Naar het programma

Nadere informatie over de Heterdaadsessie bij het Rijksmuseum

Op Heterdaad... Rijksmuseum: Erfgoed en Informatiedienstverlening!

Dinsdagmiddag 10 september 2019

13.00 – 17 uur, broodjes vanaf 12.15 uur. Netwerkborrel/hapje tot 18 uur.


Ateliergebouw Rijksmuseum

Hobbemastraat 22, 1071 ZC Amsterdam


OV: Vanaf Amsterdam Centraal: tram 2 en 12 (halte Rijksmuseum) of metro 52 (halte Vijzelgracht)

Auto: parkeren onder het Museumplein (Q-park, Van Baerlestraat 33b, ingang bij het Concertgebouw) (betaald).


Een mailtje is genoeg.


Programma en route volgen bij de bevestiging.

Kosten: € 159,- per lid. Exclusief voor leden (dat geldt ook voor meekomende collega's).


Geen lid? € 209,- (deelname, incl. contributie 2019) en je bent lid.

Geen werk? Voor jou hebben we andere tarieven. We helpen je graag up-to-date blijven! Zie voor details over lidmaatschap en privacy hier.

Titel  

Datum  

Tijd  


Locatie  Vervoer 

Aanmelden 


Details

The Art Of Information

Het Rijksmuseum krijgt jaarlijks tig vragen binnen van bezoekers, geïnteresseerden, onderzoekers, zeker in dit Rembrandtjaar. Alle data en informatie over de collectie vallen onder Research Services.


De subafdelingen Studie- & Leeszaal en Collectie Informatie zijn verantwoordelijk voor de afhandeling van collectie gerelateerde informatieverzoeken. Hoe stroomlijnen zij deze vragen, die dankzij de digitalisering alleen maar talrijker wordt? En waar lopen zij tegenaan?

Meer hierover staat in het programma

Zoeken in de catalogus :-)

Sessie in vogelvluchtFocus

 1. Rijksmuseum: Erfgoed en Informatiedienstverlening!


Onderwerpen

 1. Digitaal Erfgoed

 2. Research Data Management

 3. Linked Data

 4. Terminologie

 5. Stroomlijning Informatieverzoeken

 6. Collectiedocumentatie en Informatie-architectuur


 1. Ontvangst met broodjes

 2. Rondleiding onderzoek bij Nachtwacht via Bibliotheek

 3. Netwerkborrel

Zie ook de pagina’s

 1. Mini-site over de sessie

 2. Mens achter de Tijger (volgt)


Ziehier het Programma

 

Collectiedocumentatie & Informatiearchitectuur

Vanaf het begin van de 19e eeuw zijn honderden meters object-, thema- en persoonsgebonden documentatie verzameld door de conservatoren, restauratoren en andere medewerkers van het Rijksmuseum.


Een waardevolle bron voor onderzoekers, maar hoe zorg je dat je de maximale waarde eruit haalt? En hoe wil men komen tot een organisatie-brede informatiearchitectuur, waarin documentatie, collectiedata, beeld, onderzoekdata en de bibliotheekcatalogus worden samengebracht?


    Meer hierover staat in het programma

Haardsteen, verglaasd, met voorstelling van een griffioen, anoniem, ca. 1499 - ca. 1699.

Rijksmuseum:

Erfgoed en Informatie-dienstverlening!


Ja, ik doe mee!

Proefopnames bij De Nachtwacht

Rijksmuseum:

Foto Rijksmuseum
Foto John Lewis Marshall
Foto Daniel Maissan

Frisse blik op verouderde Terminologie

Kunst en geschiedenis binnen het Rijksmuseum zijn van betekenis voor een breed samengesteld, (inter)nationaal publiek. Die spreek je aan met de taal van deze tijd. Maar ja, in de beschrijvingen staan woorden die ooit gangbaar en acceptabel waren, maar nu niet meer. Sommige zijn oud, kolonialistisch of zelfs kwetsend. Ow!


Dit heeft zo zijn consequenties voor de beschrijving van de Rijkscollectie in het Collectie Management Systeem. Hoe bereik je publiek, bezoekers of klanten met de taal van vandaag?        Meer hierover staat in het programma

Tekst nu: Marronjongen met trommels en kano's op de Koloniale tentoonstelling, Amsterdam 1883

Linked Data en De Nachtwacht

De informatie die het Rijksmuseum beheert over de Nachtwacht gaat veel verder dan de duizenden foto’s uit het Nachtwacht project. Denk aan object-metadata, documentatie, bibliografische informatie, onderzoeksdata.


Hoe combineer je al deze verschillende data en kom je tot één coherent geheel? Linked Data biedt een technologische oplossing - met haken en ogen. Welke stappen onderneemt men om Linked Data een wezenlijk onderdeel uit te laten maken van de informatie-architectuur en wat zijn de voordelen?

    Meer hierover staat in het programma

Digitale methode voor het publiceren van gestructureerde gegevens voor beter gebruik, o.a. op het internet.

Roland Napoleon Bonaparte, 1883 - 1884
Foto Rijksmuseum
Fotocredit http://linkeddata.org/home
Imposant, of niet?http://eepurl.com/bEfeqf
Eigen foto

Digitalisering in COntextHet Rijksmuseum heeft zich als doel gesteld om de hele collectie vrij en in hoge kwaliteit digitaal beschikbaar te maken. En daarin zijn ze aardig op weg.


Maar digitalisering is één ding, echt interessant wordt het pas als zo’n object in zijn rijke context kan worden bestudeerd. Hoe organiseren ze dat?