Nieuwsbriefshapeimage_1_link_0
NieuwtjesNieuwtjes/Nieuwtjes.htmlNieuwtjes/Nieuwtjes.htmlshapeimage_2_link_0
Aanmelden/PrivacyAanmelden.htmlhttp://www.papierentijger.net/PTN/Aanmelden.htmlshapeimage_3_link_0
Heterdaad- en GraafsessiesAankondigingen/Aankondigingen.html
Mens achter de TijgerMens_achter_de_Tijger/Mens_achter_de_Tijger.htmlMens_achter_de_Tijger/Mens_achter_de_Tijger.htmlshapeimage_5_link_0
TijgernootjesTijgernootjes/Tijgernootjes.htmlTijgernootjes/Tijgernootjes.htmlshapeimage_6_link_0
KenniscentrumKC_Kenniscentrum.htmlKC_Kenniscentrum.htmlshapeimage_7_link_0
 Digitale Spin
- Nieuws en Tijgernootjes -
“In elke Papieren Tijger huist een Digitale Spin.”Tijgernootjes/Artikelen/2009/6/11_Digitale_Spin.html
ProfielMens_achter_de_Tijger/Mens_achter_de_Tijger.html
NieuwtjesNieuwtjes/Nieuwtjes.html
ProgramAankondigingen/Aankondigingen.html
VerslagVerslagen/Artikelen/2018/10/3_Universiteitsbibliotheek_Radboud_Universiteit.html
Foto’sFotos_Heterdaadsessies/Fotos_Heterdaadsessies.html
SheetsPresentaties/Presentaties.html
Nieuwsbrief 35
Alle sessies!Aankondigingen/Aankondigingen.html
Op Heterdaad... Bibliotheek Radboud Universiteit: Kritieke Gids in de Deining van Data en Kennis!Aankondigingen/Artikelen/2018/10/2_Radboud_Universiteit__Kritieke_Gids_in_de_Deining_van_Data_en_Kennis%21.html
Gratis Heterdaad eDossier #1 - 44 pagina’s over Actuele I-onderwerpen - Klik hier!http://eepurl.com/bEfeqf
Ziehier Verslag, Fotoreportage en Presentaties Heterdaadsessie Radboud UniversiteitVerslagen/Artikelen/2018/10/3_Universiteitsbibliotheek_Radboud_Universiteit.htmlFotos_Heterdaadsessies/Paginas/Radboud_Universiteit.htmlPresentaties/Artikelen/2018/10/3_Universiteitsbibliotheek_Radbouduniversiteit.htmlAankondigingen/Artikelen/2018/10/2_Radboud_Universiteit__Kritieke_Gids_in_de_Deining_van_Data_en_Kennis%21.htmlshapeimage_22_link_0shapeimage_22_link_1shapeimage_22_link_2
 

Een Papieren Tijger is een klantgerichte informatieprofessional met oog voor kansen en technologie in het Google- en SharePoint-tijdperk, die het oor te luisteren legt bij anderen en de tanden zet in nieuwe dienstverlening! Digitale Spin is de Nieuwsbrief van het Papieren Tijger Netwerk.

Enkele trefwoorden: documentmanagement, kennismanagement, contentmanagement, webcontentmanagement, recordsmanagement, recordmanagement, Digitale Tijger, Tijgerspin, archief, bibliotheek, informatieprofessional, documentaire informatievoorziening, knipoog, geuzennaam, archivaris, bibliothecaris, webmanager, intranet, banen, jobs, column,

Heterdaadsessie, Op Heterdaad, Agenda, Tips, Nieuwtjes, Attendering, Mens achter de Tijger, Kenniscentrum, document- en kennismanagement, documentprofessionals, kennisprofessionals, Documentcentrum, Exclusief voor leden, dossiers, dossierreeks, leergang, euroforum, checklists, cases, best practices, foto’s, presentaties, topics, pdf’s, boeken, tijdschriften, aanbieders, producenten, uitgevers, verenigingen, evenementen, opleiders, opleidingsinstituten, opleidingsinstellingen, consultants, SharePoint, eConnect, Adlib, metadatamodel, leerstoelendossiers, juridische dossiers, gebouwendossiers, secretariële archiefstukken, Decos, intranet, projectservers, teamsites, zaakgerichte ordening, social, sjablonen, key-gebruikers, dossiervorm, zakenvorm en projectsitevorm, teamsites, maatwerk, rechtenbeheer, flexibiliteit, documentmanagement, kennismanagement, contentmanagement, recordmanagement, DIV, DIM, Digitale Tijger, Tijgerspin, archief, bibliotheek, informatieprofessional, documentaire informatievoorziening, webcontentmanagement, recordsmanagement, knipoog, geuzennaam, archivaris, bibliothecaris, webmanager, intranet, banen, jobs, column, Heterdaadsessie, Op Heterdaad, Agenda, Tips, Nieuwtjes, Attendering, Mens achter de Tijger, Kenniscentrum, document- en kennismanagement, documentprofessionals, kennisprofessionals, Documentcentrum, Dossiers, Dossierreeks, leergang, cursus, euroforum, checklists, cases, best practices, foto’s, presentaties, topics, pdf’s, boeken, tijdschriften, aanbieders, producenten, uitgevers, verenigingen, evenementen, opleiders, opleidingsinstituten, opleidingsinstellingen, consultants, documentprofessional, kennisprofessional,

checklist, case, best practice, foto, presentatie, topic, pdf, boek, tijdschrift, aanbieder, producent, uitgever, vereniging, evenement, opleider, opleidingsinstituut, opleidingsinstelling, consultant, Tijgernootjes, tip van de maand, attendering, eenpitter, eenpitters, web 2.0, LinkedIn

Simon Been

Digitale bibliotheek

Digitaal archief

Digitalisering

Digitaliseren

Archiefbeheer

Archivering

Archiveren

Archief opslag

Catalogus

Taxonomie

Archieven

Bibliotheken

Document Management

Document Management Systeem

Document Management System

Archiefmedewerker

Documentmanager

Documentair

Archivistiek

Mediatheek

Archiefopslag

Document workflow

Workflow

Workflowmanagement

Printing

Printer

Postregistratie

Informatiebeheer

Websitebeheer

Archiefvernietiging

Documentalist

Vacature

Vacatures

Afdelingsnaam

Archiveren

Attendering

Challenging Minds

CoachingOurselves

Competenties

Contentintegratie

Contentmanagement

Data Archivering

Digibib en Social Media

Digital Natives

Digitale Innovatie

Digitalisering tabellen

DMS: SharePoint

Dossiers

Elektronisch Archief/Dossier

Erfgoed

Het Nieuwe Werken

Informatieplattegrond

Innovatieve Kennisontwikkeling

Inputmanagement

Interne Marketing

iPhone

Kennis Café

Kenniscockpit

Kwaliteits Award

Metadatering

Multitouch

Netvibes

Nieuwe media

Open source kennisbronnen

Outputmanagement

Portal/zoekmachine

Post na evacuatie

Projectarchivering

RMA: SharePoint

Strategisch Kader

Stukkenstroom

Substitutie

Taxonomie

Transformatie

User Experience

Van LiveLink

Verandermanagement

Visie & Beleid

Web 2.0

Architectuurpartner

Informatiearchitectuur

Visie en Uitvoering

Masterplan naar Digitaal Verantwoord

Documenthuishouding

In control krijgen van de gehele informatiehuishouding

Scanstraat en registratie      

A4 tot historische boeken en kaarten

Digitaal archief cases Landelijk Incasso Centrum en Klantbeeld

Architectuurtools: meta-dataschema, basislijst bestandsformaten, ordeningsprincipes)

Het DIV-bedrijf: veranderende rol en werkzaamheden

OCR-Scanstraat

Digitaal zaaksgewijs werken

Metadata-ervaringen

TMLO

Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden

Kwaliteitssysteem voor vervanging

Gemeentebrede vervanging

Gemeentebrede mailbox

DI-consulenten…. 

Digitaliseringswens

Inhuurkrachten

ECDL-test

Europese computerrijbewijs

Het Nieuwe Digitale en Zaaksgewijze Werken

Transformatie van Team DI

Demonstratie Zaaksysteem

OCR-Scanstraat & aanpak daarvan

E-depot & Metadatering, geleerde lessen

Taken & Competenties DI: je blijft in ontwikkeling*

Kwaliteitsbewaking/KIDO*

Digitale Duurzaamheid

E-depot

Webarchivering

R&D

digitale bibliotheek van de toekomst

Rondleiding

Topstukken. 

Broodjes

Netwerkborrel

Parallelsessies

Digitalisering

Aanpak

Standaarden

Metadatering

Open Access

Repositories

Delpher

Nederlandse content

Textdatamining

Information extraction

Curator

Middeleeuwse handschriften


Applicatie nabouwen

Add-on

Add-ons

Microsoft 

Puur

Louter

SharePoint

DM

RM

Documentsoorten

Inhoudstypes

Trefwoordenlijst

Delve

match

selectie & vernietigingslijst

leerproces

pionier

pioniers

SharePoint Online Cloud

Office 365

state-of-the-art

Waterleidingbedrijf

document- en recordmanagement

kerngebruikers

Champions

gemetadateerd

Fileshare

lessons learned

PWNext! 

schonen

legacy 

Xillio

Kennisdeling

E-Plaza

zoekmachine

nieuwsvoorziening

teamsites

projectensites

OneDrive

OneNote

Yammer

openbaar

intern

vertrouwelijk

communicatie

beveiligingseisen

dienstverlening

profilering

advisering

voorwaarden aanreiken

beheer

controle

metadata

accountmanagement

digitale bibliotheek

Governance

Security

Informatiebeveiliging

Board

Informatie Expertise Team

ICT

COM

lifecycle

tools

Beste Kantoorgebouw van Nederland

oogstrelende vormgeving

Archiefwet

NEN 2082

cloud-archiefbeleid

Open Tenzij

Intern

Vertrouwelijk

Content

bibliotheken

archiveringssite

selectie

vernietiging

classificatie

machtigingen

PDFA

projectsgewijs 

vernietigingstermijnen

Leringen

pro-actief

inhoudstypes 

sjablonen

disciplines

kernactiviteiten

metadatavelden

Migratie

Record Center

Meridian

Technische tekeningen

Technische documentatie

handleidingen

manuals

fotocollecties 

Document Structuur Plan (DSP)

Opschoning Fileshares

terabytes

mappen

voorselecties

duplicaten

Kennismanagement

social media

zoekmachine

Digitale bibliotheek

gedigitaliseerd

beheermodules

tijdschriften

abonnementen

gesynchroniseerd

up-to-date

licenses

backups

Privacy

Informatiebeveiliging 

veiligheid

Microsoft Cloud

Information Rights Management

bewerkingsovereenkomst

persoonsgegevens

Positie

profilering

beheerorganisatie

landje-pik

flexgebouw

Open Raadsinformatie

AVG

Privacy

Samen Organiseren

KIDO

Hotspot Monitor

Waardering en Selectie 

E-depot

Archiveren by Design

GIBIT

E-Waarmerk

Blockchain

E-mailbewaring

Pilot

        

Toestemming, toestemming, alles draait om toestemming...

Gratis Heterdaad eDossier #1 - Klik hier! 
44 pagina’s over Actuele I-onderwerpen http://eepurl.com/bEfeqf

Een Papieren Tijger is...


... een klantgerichte informatie-professional (m/v) met oog voor kansen en technologie, die zijn oor te luisteren legt bij anderen en zijn tanden zet in nieuwe dienstverlening!


Het Papieren Tijger Netwerk telt zo’n 700 van die eigenzinnige Document-, Informatie-, Content- en Kennis-professionals met als missie: elkaar scherp houden met een knipoog; stimuleren van een persoonlijke visie en rol in het Google- en SharePoint-tijdperk.


Het Netwerk bevordert kennisdeling door bijeenkomsten (o.a. Heterdaadsessies, Tegendraadsessies en Graafsessies),  het Kenniscentrum en andere vormen van netwerken. En natuurlijk deze Nieuwsbrief...


Join de Group ‘Papieren Tijger Netwerk’ op LinkedIn!

De teksten op deze site zijn met grote zorg opgesteld en in uitgebreide vorm ter verificatie voorgelegd aan de betreffende gastorganisaties. Het Netwerk kan niet garanderen dat een sessie voldoet aan door de teksten opgeroepen verwachtingen, maar doet daar uiteraard wel zijn uiterste best voor!


De kosten die in rekening worden gebracht, vloeien uitsluitend voort uit de organisatorische en publicitaire activiteiten van het Papieren Tijger Netwerk.


Het Papieren Tijger Netwerk is een echt Netwerk, geen ‘organisator van bijeenkomsten’. De activiteiten zijn daarom exclusief voor leden. We verwelkomen je graag als nieuw lid, maar realiseer je dat je bij aanmelding voor een sessie daadwerkelijk lid wordt. :-)

NotendopHeterdaadsessie

Kritieke Gids in de Deining van Data en Kennis!

Datum 2 oktober 2018

Tijd 13.00 – 17.00 uur

Locatie Bibliotheek Radboud Universiteit, Nijmegen

Programma hier

 

Heterdaadsessie... Bibliotheek Radboud Universiteit:

Kritieke Gids in de Deining van Data & Kennis!

Groene en Gouden Open Access: Ins & Outs

Ja, we willen vrije toegang tot wetenschappelijke informatie! Maar hoe? De meest gangbare routes zijn natuurlijk de groene en gouden/hybride.


Echter, elke route heeft haken en ogen voor de betrokkenen. Geld, copyright, samenwerking met uitgevers, je kent het wel. Open Access Editor Dirk van Gorp vertelt over de (on)mogelijkheden en... de (mogelijke) oplossingen.

    Naar het programma

Universiteiten: Mammoettankers op de Woeste Zee van Data & Kennis die maar uitdijt en uitdijt? Hoe het ook zij, zonder een goede Gids gingen ze roemloos ten onder. Bij de Radboud Universiteit (in de top 200 van de 18.000) is die Gids de Bibliotheek.


Hoe wordt je zo’n Kritieke Gids? Met visie op en aanpak van actuele uitdagingen als Research Data Management, E-learning trainingen Infovaardigheden, je Archief uitdragen (KDC), Thematische Herclassificatie, Groene & Gouden Open Access, de Licentie wirwar e.a.


We zijn er geweest! Super sessie, inclusief Schatten uit de veelgeprezen Bijzondere Collecties met zo’n 150.000 oude werken!                                                          Naar het Verslag

Licenties: wegwijs in de nieuwe wirwar

Digitale tijdschriften, e-books, ja al dat digitale spul, wat een gedoe om het - legaal - te kunnen verstrekken! Soms aan een onbeperkte groep gebruikers, soms aan een paar gelijktijdige; soms vooraf ingekocht en soms pas als er echt vraag naar is.


Resultaat: diverse en complexe financiële verrekenings- en verdeelsystemen. Els Peters maakt ons wegwijs in wat zich op dit moment op licentiegebied afspeelt en hoe daarmee om wordt gegaan.

Meer hierover staat in het programma

Pssst... En de VGA dan???  :-)

Research Data & de Onmisbare Bibliotheek

Datasets die tijdens onderzoek zijn geproduceerd moeten goed worden opgeslagen opdat ze gevalideerd kunnen worden, gedeeld met anderen, hergebruikt door andere onderzoekers en duurzaam bewaard voor toekomstig gebruik. Anders: geen opdrachten meer...


De Radboud UB is - je raadt het al - hun Gids bij alle aspecten van Research Data Management. Mijke Jetten schetst de aanpak en de uitdagingen van dit pionierswerk.

 Meer hierover staat in het programma

Ja, een ware schatkist, dat archief van het KDC! (Maarre... deze foto is van Ugears Speelgoed ;-)

Het Archief in de Spotlights!

Het Katholiek Documentatie Centrum van de Radboud Universiteit herbergt rijk archiefmateriaal van het Nederlands katholicisme. Een ware schatkist! Maar... hoe zorg je dat die de aandacht krijgt?


Door dit unieke materiaal Zichtbaar, Toegankelijk en Aantrekkelijk te maken voor de Relevante groepen gebruikers. Bijvoorbeeld: praktische en toepasselijke inzichten bieden voor actuele maatschappelijke discussies op basis van historische ervaringen. Onze gids: KDC-directeur Hans Krabbendam.

Meer hierover staat in het programma

Zeer geconcentreerde gebruikers...

Nee, de Radboud UB is veel meer dan dit!

Dik 3000 onderzoekers en docenten en 20.000 studenten ondersteunen in het digitale tijdperk vergt meer dan studieruimtes met boeken...


Hint: ook de eigen productie aan artikelen, proef-schriften en wetenschappelijke data is van wezenlijk belang. Denk dus: open access, opslag, hergebruik, vindbaarheid, juridische aspecten etc. Visie en aanpak? Directeur Natalia Grygierczyk!

Naar het programma

Nadere informatie over de Heterdaadsessie bij de Radboud Universiteit

Op Heterdaad... Kritieke Gids in de Deining van Data en Kennis!

Dinsdagmiddag 2 oktober

13.00 – 17 uur, broodjes vanaf 12.15 uur. Netwerkborrel/hapje tot 18 uur.


Bibliotheek Radboud Universiteit

Erasmuslaan 36, 6525 GG Nijmegen


Route: Zie de routebeschrijving van de Radboud Universiteit.

OV: verschillende lijnen vanaf CS stoppen op campus Heyendaal

Auto: volg ANWB-wegwijzers. Ziehier plattegrond en parkeergelegenheid.


Zie ook hier, maar een mailtje is genoeg.


Programma en route volgen bij de bevestiging.

Kosten: € 145,- per lid. Exclusief voor leden (dat geldt ook voor meekomende collega's).


Geen lid? € 195,- (deelname, incl. contributie 2018) en je bent lid.

Geen werk? Voor jou hebben we andere tarieven. We helpen je graag up-to-date blijven! Zie voor details over lidmaatschap en privacy hier.

Titel  

Datum  

Tijd  


Locatie  Vervoer 
Aanmelden 


Details

Fotocredithttps://www.bentoys.nl/nl/speelgoed/merken/ugears/1100-modelbouw-schatkist.htmlshapeimage_34_link_0

Vindbaar, vindbaar, vindbaar...

Je hebt 220.000 lastig vindbare boeken in 27 collecties en wilt naar 1 collectie waarin alles makkelijk vindbaar is... OEF! Daar ga je: 220.000 boeken herclassificeren.


Maar... de dienstverlening moet zonder oponthoud doorgaan en alle boeken moeten beschikbaar blijven voor de gebruikers. Leuke klus, vraag maar aan Gerda Lamers... Hij is aangepakt met eigen medewerkers en studenten: Project Library of Congress Classification, lessen en successen.

Meer hierover staat in het programma

219.998, 219.999, 220.000... Heb ik hem toch gemist, zeker. Opnieuw!

Ja, alles draait om de I van Informatie:

The I of the TiGER!  ;-)

Sessie in vogelvluchtFocus

Bibliotheek Radboud Universiteit: Kritieke Gids in de Deining van Data en Kennis!


Onderwerpen

  1. Actuele Uitdagingen & Visie

  2. Research Data Management & de Onmisbare Bibliotheek

  3. E-learning trainingen Informatievaardigheden

  4. Archiefmaterialen Zichtbaar, Toegankelijk, Aantrekkelijk en Relevant (KDC)

  5. Thematische Herclassificatie

  6. Groene & Gouden Open Access

  7. Wegwijs in de Licentie wirwar

  8. Schatten uit de Bijzondere Collecties

  9. Ontvangst met broodjes

  10. Netwerkborrel

Ziehier het Programma

 
Fotocredithttps://pixabay.com/nl/detective-onderzoek-man-politie-311684/shapeimage_38_link_0
Eigen foto

E-learning voor je studie: de bibliotheek helpt!

Ooit waren er bibliothecarissen om je wegwijs te maken als je gek werd van die catalogi met hun codes. Tegenwoordig is het studentenbestaan veel complexer en moet je (wie niet trouwens?) je informatievaardigheden ontwikkelen: van auteursrecht, open acces en omgaan met data tot aan privacy of het vermijden van plagiaat. Wie regelt dat?


Radboud UB geeft veel van deze trainingen als interactieve e-learning modules. Monique Schoutsen is onze gids.   

    Meer hierover staat in het programma

Klasje uit 1960. Hun kleinkinderen jongleren nu met databases. Ja, ja, meester Snelleman!

Fotocredithttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Onderwijzers_tekort-meester_Snelleman_met_zijn_60_leerlingen_-_Teacher_shortage-_Mr._Snelleman_and_his_class_of_60_(3921778901).jpgshapeimage_42_link_0

Bibliotheek Radboud Universiteit: Kritieke Gids in de Deining van Data en Kennis!


Ja, ik wil mee

naar Radboud!

Hoezo Bijzondere Collecties? 51.000 oude drukken: juridische, genees-, bouw-, letterkundige, natuurhistorische, theologische, kaarten, prenten etc.

Je ziet: niets in ons vakgebied is zo vergankelijk als grenzen ;-)

Foto Radboud Universiteit
http://www.ru.nl/ubn/bibliotheek/bijzondere-collecties/uitgelicht-0/kaarten-oude-drukken-verborgen-collectie/shapeimage_45_link_0
Foto Radboud Universiteit
http://www.ru.nl/ubn/bibliotheek/bijzondere-collecties/uitgelicht-0/stenen-spitsmuis-vlinders-koeien-natuurlijke/shapeimage_46_link_0

Wat was ‘analoog’ toch overzichtelijk...

Noemen we nu ‘Bijzondere Collecties’ ;-)

Foto Radboud Universiteit
http://www.ru.nl/ubn/bibliotheek/bijzondere-collecties/shapeimage_49_link_0
Fotocreditshttps://jeroendeboer.net/2012/09/15/tienduizend-afgeschreven-bibliotheekboeken-op-straat/shapeimage_50_link_0