Nieuwsbriefshapeimage_1_link_0
NieuwtjesNieuwtjes/Nieuwtjes.htmlNieuwtjes/Nieuwtjes.htmlshapeimage_2_link_0
Aanmelden/PrivacyAanmelden.htmlhttp://www.papierentijger.net/PTN/Aanmelden.htmlshapeimage_3_link_0
Heterdaad- en GraafsessiesAankondigingen/Aankondigingen.html
Mens achter de TijgerMens_achter_de_Tijger/Mens_achter_de_Tijger.htmlMens_achter_de_Tijger/Mens_achter_de_Tijger.htmlshapeimage_5_link_0
TijgernootjesTijgernootjes/Tijgernootjes.htmlTijgernootjes/Tijgernootjes.htmlshapeimage_6_link_0
KenniscentrumKC_Kenniscentrum.htmlKC_Kenniscentrum.htmlshapeimage_7_link_0
 Digitale Spin
- Nieuws en Tijgernootjes -
“In elke Papieren Tijger huist een Digitale Spin.”Tijgernootjes/Artikelen/2009/6/11_Digitale_Spin.html
ProfielMens_achter_de_Tijger/Mens_achter_de_Tijger.html
NieuwtjesNieuwtjes/Nieuwtjes.html
ProgramAankondigingen/Aankondigingen.html
VerslagVerslagen/Artikelen/2019/3/22_No_Nonsense__Gemeente_Zeist.html
Foto’sFotos_Heterdaadsessies/Fotos_Heterdaadsessies.html
SheetsPresentaties/Presentaties.html
Nieuwsbrief 38
Alle sessies!Aankondigingen/Aankondigingen.html
Op Heterdaad, 31 oktober... Nationale Politie: Cold Cases, RM en De Zaak DIV!Aankondigingen/Artikelen/2019/10/31_Nationale_Politie__AI,_Cold_Cases,_Ketenen_en..._De_Zaak_DIV.html

Foto’s, verslag, presentaties Rijksmuseum: Erfgoed en Informatiedienstverlening

Op Heterdaad Nationale Politie... Cold Cases, RM en Artificial Intelligence: De Zaak DIV!Aankondigingen/Artikelen/2019/10/31_Nationale_Politie__AI,_Cold_Cases,_Ketenen_en..._De_Zaak_DIV.html
 

Heterdaadsessie 31 oktober 2019

Cold Cases, RM, AI... De Zaak DIV!

Als dit niet de Heterdaadste sessie ooit is... Zelfs met een Vacaturestand!


Wat dacht je van: 63.000 hands-on medewerkers - 24 uur per dag voor ons paraat - samenbundelen onder 1 leiding die beleidsmatig denken voorstaat. En 180 DIVers in 10 teams naar 1 leiding, uitgebreid met een Adviesteam van 10 FTE. Transformatie alom en... veel oog voor Beleid. Yes!


Voor Team DIV betekent dit soms inhalen, soms vooroplopen. Zoals Cold Cases: Artificial Intelligence (AI) toepassen op je archief, Storytelling als Communicatietool, Duurzaam Informatiebeleid, RecordsManagementTool, 1000+ panden en toch Uniformiteit, Slim Scannen Case Mobiele Devices, Recordmanagement inrichten...

Eigen foto

Papieren Tijger is de geuzennaam voor een klantgerichte informatie-professional (m/v) met oog voor kansen en technologie, die zijn oor te luisteren legt bij anderen en zijn tanden zet in nieuwe dienstverlening. Met een knipoog. :-)  Digitale Spin is de Nieuwsbrief van het Papieren Tijger Netwerk.

Enkele trefwoorden: documentmanagement, kennismanagement, contentmanagement, webcontentmanagement, recordsmanagement, recordmanagement, Digitale Tijger, Tijgerspin, archief, bibliotheek, informatieprofessional, documentaire informatievoorziening, knipoog, geuzennaam, archivaris, bibliothecaris, webmanager, intranet, banen, jobs, column,

Heterdaadsessie, Op Heterdaad, Agenda, Tips, Nieuwtjes, Attendering, Mens achter de Tijger, Kenniscentrum, document- en kennismanagement, documentprofessionals, kennisprofessionals, Documentcentrum, Exclusief voor leden, dossiers, dossierreeks, leergang, euroforum, checklists, cases, best practices, foto’s, presentaties, topics, pdf’s, boeken, tijdschriften, aanbieders, producenten, uitgevers, verenigingen, evenementen, opleiders, opleidingsinstituten, opleidingsinstellingen, consultants, SharePoint, eConnect, Adlib, metadatamodel, leerstoelendossiers, juridische dossiers, gebouwendossiers, secretariële archiefstukken, Decos, intranet, projectservers, teamsites, zaakgerichte ordening, social, sjablonen, key-gebruikers, dossiervorm, zakenvorm en projectsitevorm, teamsites, maatwerk, rechtenbeheer, flexibiliteit, documentmanagement, kennismanagement, contentmanagement, recordmanagement, DIV, DIM, Digitale Tijger, Tijgerspin, archief, bibliotheek, informatieprofessional, documentaire informatievoorziening, webcontentmanagement, recordsmanagement, knipoog, geuzennaam, archivaris, bibliothecaris, webmanager, intranet, banen, jobs, column, Heterdaadsessie, Op Heterdaad, Agenda, Tips, Nieuwtjes, Attendering, Mens achter de Tijger, Kenniscentrum, document- en kennismanagement, documentprofessionals, kennisprofessionals, Documentcentrum, Dossiers, Dossierreeks, leergang, cursus, euroforum, checklists, cases, best practices, foto’s, presentaties, topics, pdf’s, boeken, tijdschriften, aanbieders, producenten, uitgevers, verenigingen, evenementen, opleiders, opleidingsinstituten, opleidingsinstellingen, consultants, documentprofessional, kennisprofessional,

checklist, case, best practice, foto, presentatie, topic, pdf, boek, tijdschrift, aanbieder, producent, uitgever, vereniging, evenement, opleider, opleidingsinstituut, opleidingsinstelling, consultant, Tijgernootjes, tip van de maand, attendering, eenpitter, eenpitters, web 2.0, LinkedIn

Simon Been

Simon Peter Been

Digitale bibliotheek

Digitaal archief

Digitalisering

Digitaliseren

Datamanagement

Archiefbeheer

Archivering

Archiveren

Archief opslag

Catalogus

Taxonomie

Archieven

Bibliotheken

Document Management

Document Management Systeem

Document Management System

Archiefmedewerker

Documentmanager

Documentair

Archivistiek

Mediatheek

Archiefopslag

Document workflow

Workflow

Workflowmanagement

Printing

Printer

Postregistratie

Informatiebeheer

Websitebeheer

Archiefvernietiging

Documentalist

Vacature

Vacatures

Afdelingsnaam

Archiveren

Attendering

Challenging Minds

CoachingOurselves

Competenties

Contentintegratie

Contentmanagement

Data Archivering

Digibib en Social Media

Digital Natives

Digitale Innovatie

Digitalisering tabellen

DMS: SharePoint

Dossiers

Elektronisch Archief/Dossier

Erfgoed

Het Nieuwe Werken

Informatieplattegrond

Innovatieve Kennisontwikkeling

Inputmanagement

Interne Marketing

iPhone

Kennis Café

Kenniscockpit

Kwaliteits Award

Metadatering

Multitouch

Netvibes

Nieuwe media

Open source kennisbronnen

Outputmanagement

Portal/zoekmachine

Post na evacuatie

Projectarchivering

RMA: SharePoint

Strategisch Kader

Stukkenstroom

Substitutie

Taxonomie

Transformatie

User Experience

Van LiveLink

Verandermanagement

Visie & Beleid

Web 2.0

Architectuurpartner

Informatiearchitectuur

Visie en Uitvoering

Masterplan naar Digitaal Verantwoord

Documenthuishouding

In control krijgen van de gehele informatiehuishouding

Scanstraat en registratie      

A4 tot historische boeken en kaarten

Digitaal archief cases Landelijk Incasso Centrum en Klantbeeld

Architectuurtools: meta-dataschema, basislijst bestandsformaten, ordeningsprincipes)

Het DIV-bedrijf: veranderende rol en werkzaamheden

OCR-Scanstraat

Digitaal zaaksgewijs werken

Metadata-ervaringen

TMLO

Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden

Kwaliteitssysteem voor vervanging

Gemeentebrede vervanging

Gemeentebrede mailbox

DI-consulenten…. 

Digitaliseringswens

Inhuurkrachten

ECDL-test

Europese computerrijbewijs

Het Nieuwe Digitale en Zaaksgewijze Werken

Transformatie van Team DI

Demonstratie Zaaksysteem

OCR-Scanstraat & aanpak daarvan

E-depot & Metadatering, geleerde lessen

Taken & Competenties DI: je blijft in ontwikkeling*

Kwaliteitsbewaking/KIDO*

Digitale Duurzaamheid

E-depot

Webarchivering

R&D

digitale bibliotheek van de toekomst

Rondleiding

Topstukken. 

Broodjes

Netwerkborrel

Parallelsessies

Digitalisering

Aanpak

Standaarden

Metadatering

Open Access

Repositories

Delpher

Nederlandse content

Textdatamining

Information extraction

Curator

Middeleeuwse handschriften


Applicatie nabouwen

Add-on

Add-ons

Microsoft 

Puur

Louter

SharePoint

DM

RM

Documentsoorten

Inhoudstypes

Trefwoordenlijst

Delve

match

selectie & vernietigingslijst

leerproces

pionier

pioniers

SharePoint Online Cloud

Office 365

state-of-the-art

Waterleidingbedrijf

document- en recordmanagement

kerngebruikers

Champions

gemetadateerd

Fileshare

lessons learned

PWNext! 

schonen

legacy 

Xillio

Kennisdeling

E-Plaza

zoekmachine

nieuwsvoorziening

teamsites

projectensites

OneDrive

OneNote

Yammer

openbaar

intern

vertrouwelijk

communicatie

beveiligingseisen

dienstverlening

profilering

advisering

voorwaarden aanreiken

beheer

controle

metadata

accountmanagement

digitale bibliotheek

Governance

Security

Informatiebeveiliging

Board

Informatie Expertise Team

ICT

COM

lifecycle

tools

Beste Kantoorgebouw van Nederland

oogstrelende vormgeving

Archiefwet

NEN 2082

cloud-archiefbeleid

Open Tenzij

Intern

Vertrouwelijk

Content

bibliotheken

archiveringssite

selectie

vernietiging

classificatie

machtigingen

PDFA

projectsgewijs 

vernietigingstermijnen

Leringen

pro-actief

inhoudstypes 

sjablonen

disciplines

kernactiviteiten

metadatavelden

Migratie

Record Center

Meridian

Technische tekeningen

Technische documentatie

handleidingen

manuals

fotocollecties 

Document Structuur Plan (DSP)

Opschoning Fileshares

terabytes

mappen

voorselecties

duplicaten

Kennismanagement

social media

zoekmachine

Digitale bibliotheek

gedigitaliseerd

beheermodules

tijdschriften

abonnementen

gesynchroniseerd

up-to-date

licenses

backups

Privacy

Informatiebeveiliging 

veiligheid

Microsoft Cloud

Information Rights Management

bewerkingsovereenkomst

persoonsgegevens

Positie

profilering

beheerorganisatie

landje-pik

flexgebouw

Open Raadsinformatie

AVG

Privacy

Samen Organiseren

KIDO

Hotspot Monitor

Waardering en Selectie 

E-depot

Archiveren by Design

GIBIT

E-Waarmerk

Blockchain

E-mailbewaring

Pilot

        

Gratis Heterdaad eDossier #1 - Klik hier! 
44 pagina’s over Actuele I-onderwerpen http://eepurl.com/bEfeqf

Een Papieren Tijger is...


... een klantgerichte informatie-professional (m/v) met oog voor kansen en technologie, die zijn oor te luisteren legt bij anderen en zijn tanden zet in nieuwe dienstverlening!


Het Papieren Tijger Netwerk telt zo’n 700 van die eigenzinnige Document-, Informatie-, Content- en Kennis-professionals met als missie: elkaar scherp houden met een knipoog; stimuleren van een persoonlijke visie en rol in het Google- en SharePoint-tijdperk.


Het Netwerk bevordert kennisdeling door bijeenkomsten (o.a. Heterdaadsessies, Tegendraadsessies en Graafsessies),  het Kenniscentrum en andere vormen van netwerken. En natuurlijk deze Nieuwsbrief...


Join de Group ‘Papieren Tijger Netwerk’ op LinkedIn!

De teksten op deze site zijn met grote zorg opgesteld en in uitgebreide vorm ter verificatie voorgelegd aan de betreffende gastorganisaties. Het Netwerk kan niet garanderen dat een sessie voldoet aan door de teksten opgeroepen verwachtingen, maar doet daar uiteraard wel zijn uiterste best voor!


De kosten die in rekening worden gebracht, vloeien uitsluitend voort uit de organisatorische en publicitaire activiteiten van het Papieren Tijger Netwerk.


Het Papieren Tijger Netwerk is een echt Netwerk, geen ‘organisator van bijeenkomsten’. De activiteiten zijn daarom exclusief voor leden. We verwelkomen je graag als nieuw lid, maar realiseer je dat je bij aanmelding voor een sessie daadwerkelijk lid wordt. :-)

NotendopHeterdaadsessie

Nationale Politie...

De Zaak DIV!


Datum 31 oktober 2019

Tijd 13.00 – 17.00 uur

Locatie De Yp, Den Haag


Programma hier

 

Bezoek aan de Meldkamer, HR stand bij borrel

Meldkamers zijn cruciaal voor de burger in nood en voor de inzet en coördinatie van de hulpverlening tijdens rampen en calamiteiten. Ambulancezorg, brandweer, politie en Koninklijke Marechaussee werken er samen, ook in De Yp in Den Haag.


Tijdens de Tijgerborrel na de sessie is informatie te krijgen over vacatures op ons vakgebied, arbeids-voorwaarden bij de politie, carrièremogelijkheden, opleidingen etc. Meer hierover staat in het programma

Ow, dit is wel een hele gouwe ouwe! Maar niet ernstig genoeg voor een Cold Case...

Artificial Intelligence bij DIV? Ja, juist!

AI kan goudklompjes opsporen in grote hoeveelheden data. De politie experimenteert dan ook met een systeem dat de ‘kansrijke forensische sporen’ in digitale dossiers in kaart brengt. Maar... eerst moeten die Cold Cases wel gedigitaliseerd worden, net als de andere cases, inclusief op vervangingsiveau scannen.


Gelukkig is ook nu al de afstemming tussen de rechercheurs en de archieven hecht. De DIV'ers zorgen dat cases zorgvuldig bewaard worden voor nieuw gebruik. Maar ja, er zijn altijd leerzame voetangels en klemmen!          Meer hierover staat in het programma

Nadere informatie over de Heterdaadsessie bij De Nationale Politie

Op Heterdaad bij de Nationale Politie... De Zaak DIV!

Donderdagmiddag 31 oktober 2019

13.00 – 17 uur, broodjes vanaf 12.15 uur. Netwerkborrel/hapje tot 18 uur.


Politie Trainingscentrum, Gebouw De Yp

Katschiplaan 10, 2496 ZN Den Haag


OV: uitstekend bereikbaar met het OV (NS-station Den Haag-Ypenburg en tramhalte lijn 15 en 19 liggen op loopafstand).

Auto: Op het P&R-terrein naast het station kan geparkeerd worden en rondom het gebouw in woonwijken (NIET binnen de slagbomen).


Een mailtje is genoeg.


Programma en route volgen bij de bevestiging.

Kosten: € 159,- per lid. Exclusief voor leden (dat geldt ook voor meekomende collega's).


Geen lid? € 209,- (deelname, incl. contributie 2019) en je bent lid.

Geen werk? Voor jou hebben we andere tarieven. We helpen je graag up-to-date blijven! Zie voor details over lidmaatschap en privacy hier.

Titel  

Datum  

Tijd  


Locatie  Vervoer 

Aanmelden 


Details

Duurzaam Informatiebeheer: Uitdagingen...

Werkprocessen worden uniformer en digitaler. Social media en technologische noviteiten rukken op. Maar binnen cruciale onderdelen, o.a. de strafrechtketen, blijven er papieren einddocumenten, natte handtekeningen en de meest uiteenlopende analoge gegevensdragers.


Ook geldt er een complex geheel van wet- & regelgeving zoals AVG, Wpg, Wob en Archiefwet, plus strafrecht, vreemdelingenwet, Wwm etc. en al snel de Woo.

Meer hierover staat in het programma

Niet voor niets is er nu een Adviesteam voor de landelijke informatievraagstukken!

Sessie in vogelvluchtFocus

Nationale Politie: De Zaak DIV


Plenair

 1. Landelijk Team DIV

 2. Cold Cases: DIV en AI


Parallelsessies (3 uit 6)

 1. Communicatie van Visie & Strategie Duurzaam Informatiebeheer

 2. DIV-advies: Leringen uit 1000+ panden

 3. Record beheer: Team in oprichting

 4. RecordsManagementTool

 5. Vervanging en Slim Scannen: Casestudy Mobiele Devices

 6. Rondleiding Meldkamer (max 20)


 1. Ontvangst met broodjes

 2. Netwerkborrel met HR-stand

Zie verder de pagina’s

 1. Mini-site over de sessie

 2. Mens achter de Tijger (volgt)


Ziehier het Programma

 

Communicatie van Visie en Strategie

In de uitvoering van politietaken spelen beschikbaarheid, vindbaarheid en betrouwbaarheid van informatie een super belangrijke rol. Toch is duurzaam informatiebeheer niet sexy in deze actiegerichte organisatie. Visie en Strategie rond duurzaam informatiebeheer volstaan dus niet, de Communicatie ervan is net zo belangrijk!


Door o.a. de inzet van story-telling, een communicatie-toolkit en een film geeft het beleidsteam hier invulling aan. In deze parallelsessie laat het Beleidsteam zien hoe de visie wordt uitgedragen in de organisatie.

    Meer hierover staat in het programma

Communicatie overstijgt alle grenzen. :-)

Op Heterdaad

Nationale Politie...

De Zaak DIV!


Ja, ik doe mee!

Gebouw De Yp, locatie van de sessie.

Slim Scannen en Vervanging

Wat doe je als je grote hoeveelheden papieren archief wilt digitaliseren? Je gaat voor slim scannen. Misschien zelfs voor een centrale scanstraat.


Maar ja, techniek is slechts één factor. Denk maar aan de grote versnippering aan werkwijzen in de eenheden. Hoe wordt dit aangepakt, wat is de inzet qua ICT, hoe worden alle betrokkenen samengebracht en uiteraard: wat is de rol van team DIV hierin? Dit wordt geïllustreerd met de casestudy Mobiele Devices. Voer voor een parallelsessie!

                           Meer hierover staat in het programma

Uh... Is dit ook een Mobiele Device? :-)

P.S. Die hond doet ook maar zijn werk!!!

RecordsManagementTool

Grote hoeveelheden ongestructureerde informatie op fileshares... Ook de Nationale Politie kent het. Daarom gebruikt Team DIV ‘RecordsManagementTool’ van VHIC om archiefwaardige informatie te bewerken zodat deze t.z.t. kan worden gemigreerd naar de DMS/RMA applicatie Documentum.


Onze spreker, Michel Timmer, is erg enthousiast. De tool is in de testfase, maar er zijn al de nodige ervaringen mee opgedaan die Michel met ons deelt in deze parallelsessie.


Dit is een nieuw onderwerp (“Ketenarchivering” vervalt helaas wegens ziekte).   Nadere info in het programma

Sommige tools zijn overweldigend. Het is wel heel prettig als het anders kan :-)

https://www.politie.nlhttps://www.politie.nlshapeimage_39_link_0
Fotocredithttps://www.vynckier.biz/nl/gereedschapssets/gereedschapskoffers-1/btk68va

Live training met politiehond.

Doen we ook, de 31e! 

(Misschien ook niet  :-)

Recordbeheer: Team in oprichtingNa een in-house opleiding is het team record beheerders in 2019 ingestapt in de voortdenderende trein van digitaal archiefbeheer. Een trein vol met nieuwe vragen, opdrachten en uitdagingen!


In deze parallelsessie geeft een aantal record beheerders toelichting op de vorming van het team, de uit te voeren werkzaamheden en de benodigde cultuuromslag.

 
Foto Kivi.nl
Fotocredithttps://www.bankinghub.eu/banking/research-markets/complexity-kills-european-banking-models-change-complex-world
Fotocredithttps://i.dailymail.co.uk/i/pix/2009/05/01/article-1176122-04C4E024000005DC-838_468x560.jpg
Fotocredithttp://thescribefiles.blogspot.com/2016/02/when-did-laurel-hardy-jump-shark.html

Ja, ja, ook dit kun je gaan zien! Meldkamer Eenheid Den Haag, Nationale Politie.

Altijd Actie... en... Informatie!

De politie sluit graag aan bij actuele ontwikkelingen in techniek en samenleving. Inzet van bv sociale media en de nieuwste technische snufjes genereert echter ook veel informatie in nieuwe vormen die vragen om adequaat, flexibel Informatiebeheer.


Het bijhouden van dergelijke ontwikkelingen is een uitdaging in zichzelf. :-)            Naar het programma              

Foto Politie.nl

Nationale Politie:

Foto kivi.nl
Foto Politie.nl

Met Vacaturestand