NieuwsbriefNIEUWSBRIEF_nw.htmlshapeimage_1_link_0
NieuwtjesNieuwtjes/Nieuwtjes.htmlNieuwtjes/Nieuwtjes.htmlshapeimage_2_link_0
Aanmelden/ContactAanmelden.htmlhttp://www.papierentijger.net/PTN/Aanmelden.htmlshapeimage_3_link_0
Heterdaad- en GraafsessiesAankondigingen/Aankondigingen.html
Mens achter de TijgerMens_achter_de_Tijger/Mens_achter_de_Tijger.htmlMens_achter_de_Tijger/Mens_achter_de_Tijger.htmlshapeimage_5_link_0
TijgernootjesTijgernootjes/Tijgernootjes.htmlTijgernootjes/Tijgernootjes.htmlshapeimage_6_link_0
KenniscentrumKC_Kenniscentrum.htmlKC_Kenniscentrum.htmlshapeimage_7_link_0
 Digitale Spin
- Nieuws en Tijgernootjes -
“In elke Papieren Tijger huist een Digitale Spin.”Tijgernootjes/Artikelen/2009/6/11_Digitale_Spin.html
ProfielMens_achter_de_Tijger/Mens_achter_de_Tijger.html
NieuwtjesNieuwtjes/Nieuwtjes.html
ProgramAankondigingen/Aankondigingen.html
VerslagVerslagen/Verslagen.html
Foto’sFotos_Heterdaadsessies/Fotos_Heterdaadsessies.html
SheetsPresentaties/Presentaties.html
Nieuwsbrief 28NIEUWSBRIEF_nw.html
Alle sessies!Aankondigingen/Aankondigingen.html
Informatiebeheer in Ministerieland (Doc-Direkt: BZK, FIN en SZW)!
Aankondigingen/Artikelen/2018/4/26_Informatiebeheer_in_Ministerieland_%28Doc-Direkt__BZK,_FIN_en_SZW%29.html
Heterdaadsessie Informatiebeheer in Ministerieland (Doc-Direkt: BZK, FIN en SZW)!Aankondigingen/Artikelen/2018/4/26_Informatiebeheer_in_Ministerieland_%28Doc-Direkt__BZK,_FIN_en_SZW%29.html
Heterdaadsessie VNG: Privacy (AVG)? Kwaliteit? E-depot? Etc. Informatie-Nirvana!Aankondigingen/Artikelen/2018/3/27_Hoezo_Privacy_%28AVG%29,_Kwaliteit,_E-depot_etc_Informatie-Nirvana_bij_VNG%21.html
 

Een Papieren Tijger is een klantgerichte informatieprofessional met oog voor kansen en technologie in het Google- en SharePoint-tijdperk, die het oor te luisteren legt bij anderen en de tanden zet in nieuwe dienstverlening! Digitale Spin is de Nieuwsbrief van het Papieren Tijger Netwerk.

Enkele trefwoorden: documentmanagement, kennismanagement, contentmanagement, webcontentmanagement, recordsmanagement, recordmanagement, Digitale Tijger, Tijgerspin, archief, bibliotheek, informatieprofessional, documentaire informatievoorziening, knipoog, geuzennaam, archivaris, bibliothecaris, webmanager, intranet, banen, jobs, column,

Heterdaadsessie, Op Heterdaad, Agenda, Tips, Nieuwtjes, Attendering, Mens achter de Tijger, Kenniscentrum, document- en kennismanagement, documentprofessionals, kennisprofessionals, Documentcentrum, Exclusief voor leden, dossiers, dossierreeks, leergang, euroforum, checklists, cases, best practices, foto’s, presentaties, topics, pdf’s, boeken, tijdschriften, aanbieders, producenten, uitgevers, verenigingen, evenementen, opleiders, opleidingsinstituten, opleidingsinstellingen, consultants, SharePoint, eConnect, Adlib, metadatamodel, leerstoelendossiers, juridische dossiers, gebouwendossiers, secretariële archiefstukken, Decos, intranet, projectservers, teamsites, zaakgerichte ordening, social, sjablonen, key-gebruikers, dossiervorm, zakenvorm en projectsitevorm, teamsites, maatwerk, rechtenbeheer, flexibiliteit, documentmanagement, kennismanagement, contentmanagement, recordmanagement, DIV, DIM, Digitale Tijger, Tijgerspin, archief, bibliotheek, informatieprofessional, documentaire informatievoorziening, webcontentmanagement, recordsmanagement, knipoog, geuzennaam, archivaris, bibliothecaris, webmanager, intranet, banen, jobs, column, Heterdaadsessie, Op Heterdaad, Agenda, Tips, Nieuwtjes, Attendering, Mens achter de Tijger, Kenniscentrum, document- en kennismanagement, documentprofessionals, kennisprofessionals, Documentcentrum, Dossiers, Dossierreeks, leergang, cursus, euroforum, checklists, cases, best practices, foto’s, presentaties, topics, pdf’s, boeken, tijdschriften, aanbieders, producenten, uitgevers, verenigingen, evenementen, opleiders, opleidingsinstituten, opleidingsinstellingen, consultants, documentprofessional, kennisprofessional,

checklist, case, best practice, foto, presentatie, topic, pdf, boek, tijdschrift, aanbieder, producent, uitgever, vereniging, evenement, opleider, opleidingsinstituut, opleidingsinstelling, consultant, Tijgernootjes, tip van de maand, attendering, eenpitter, eenpitters, web 2.0, LinkedIn

Simon Been

Digitale bibliotheek

Digitaal archief

Digitalisering

Digitaliseren

Archiefbeheer

Archivering

Archiveren

Archief opslag

Catalogus

Taxonomie

Archieven

Bibliotheken

Document Management

Document Management Systeem

Document Management System

Archiefmedewerker

Documentmanager

Documentair

Archivistiek

Mediatheek

Archiefopslag

Document workflow

Workflow

Workflowmanagement

Printing

Printer

Postregistratie

Informatiebeheer

Websitebeheer

Archiefvernietiging

Documentalist

Vacature

Vacatures

Afdelingsnaam

Archiveren

Attendering

Challenging Minds

CoachingOurselves

Competenties

Contentintegratie

Contentmanagement

Data Archivering

Digibib en Social Media

Digital Natives

Digitale Innovatie

Digitalisering tabellen

DMS: SharePoint

Dossiers

Elektronisch Archief/Dossier

Erfgoed

Het Nieuwe Werken

Informatieplattegrond

Innovatieve Kennisontwikkeling

Inputmanagement

Interne Marketing

iPhone

Kennis Café

Kenniscockpit

Kwaliteits Award

Metadatering

Multitouch

Netvibes

Nieuwe media

Open source kennisbronnen

Outputmanagement

Portal/zoekmachine

Post na evacuatie

Projectarchivering

RMA: SharePoint

Strategisch Kader

Stukkenstroom

Substitutie

Taxonomie

Transformatie

User Experience

Van LiveLink

Verandermanagement

Visie & Beleid

Web 2.0

Architectuurpartner

Informatiearchitectuur

Visie en Uitvoering

Masterplan naar Digitaal Verantwoord

Documenthuishouding

In control krijgen van de gehele informatiehuishouding

Scanstraat en registratie      

A4 tot historische boeken en kaarten

Digitaal archief cases Landelijk Incasso Centrum en Klantbeeld

Architectuurtools: meta-dataschema, basislijst bestandsformaten, ordeningsprincipes)

Het DIV-bedrijf: veranderende rol en werkzaamheden

OCR-Scanstraat

Digitaal zaaksgewijs werken

Metadata-ervaringen

TMLO

Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden

Kwaliteitssysteem voor vervanging

Gemeentebrede vervanging

Gemeentebrede mailbox

DI-consulenten…. 

Digitaliseringswens

Inhuurkrachten

ECDL-test

Europese computerrijbewijs

Het Nieuwe Digitale en Zaaksgewijze Werken

Transformatie van Team DI

Demonstratie Zaaksysteem

OCR-Scanstraat & aanpak daarvan

E-depot & Metadatering, geleerde lessen

Taken & Competenties DI: je blijft in ontwikkeling*

Kwaliteitsbewaking/KIDO*

Digitale Duurzaamheid

E-depot

Webarchivering

R&D

digitale bibliotheek van de toekomst

Rondleiding

Topstukken. 

Broodjes

Netwerkborrel

Parallelsessies

Digitalisering

Aanpak

Standaarden

Metadatering

Open Access

Repositories

Delpher

Nederlandse content

Textdatamining

Information extraction

Curator

Middeleeuwse handschriften


Applicatie nabouwen

Add-on

Add-ons

Microsoft 

Puur

Louter

SharePoint

DM

RM

Documentsoorten

Inhoudstypes

Trefwoordenlijst

Delve

match

selectie & vernietigingslijst

leerproces

pionier

pioniers

SharePoint Online Cloud

Office 365

state-of-the-art

Waterleidingbedrijf

document- en recordmanagement

kerngebruikers

Champions

gemetadateerd

Fileshare

lessons learned

PWNext! 

schonen

legacy 

Xillio

Kennisdeling

E-Plaza

zoekmachine

nieuwsvoorziening

teamsites

projectensites

OneDrive

OneNote

Yammer

openbaar

intern

vertrouwelijk

communicatie

beveiligingseisen

dienstverlening

profilering

advisering

voorwaarden aanreiken

beheer

controle

metadata

accountmanagement

digitale bibliotheek

Governance

Security

Informatiebeveiliging

Board

Informatie Expertise Team

ICT

COM

lifecycle

tools

Beste Kantoorgebouw van Nederland

oogstrelende vormgeving

Archiefwet

NEN 2082

cloud-archiefbeleid

Open Tenzij

Intern

Vertrouwelijk

Content

bibliotheken

archiveringssite

selectie

vernietiging

classificatie

machtigingen

PDFA

projectsgewijs 

vernietigingstermijnen

Leringen

pro-actief

inhoudstypes 

sjablonen

disciplines

kernactiviteiten

metadatavelden

Migratie

Record Center

Meridian

Technische tekeningen

Technische documentatie

handleidingen

manuals

fotocollecties 

Document Structuur Plan (DSP)

Opschoning Fileshares

terabytes

mappen

voorselecties

duplicaten

Kennismanagement

social media

zoekmachine

Digitale bibliotheek

gedigitaliseerd

beheermodules

tijdschriften

abonnementen

gesynchroniseerd

up-to-date

licenses

backups

Privacy

Informatiebeveiliging 

veiligheid

Microsoft Cloud

Information Rights Management

bewerkingsovereenkomst

persoonsgegevens

Positie

profilering

beheerorganisatie

landje-pik

flexgebouw

Open Raadsinformatie

AVG

Privacy

Samen Organiseren

KIDO

Hotspot Monitor

Waardering en Selectie 

E-depot

Archiveren by Design

GIBIT

E-Waarmerk

Blockchain

E-mailbewaring

Pilot

        

Nou, dit doet Doc-Direkt bijvoorbeeld. Maar... ook nog veel meer!

Doc-Direkt, als gemeenschappelijke dienst geplaatst onder BZK.

Een Papieren Tijger is...


... een klantgerichte informatie-professional (m/v) met oog voor kansen en technologie, die zijn oor te luisteren legt bij anderen en zijn tanden zet in nieuwe dienstverlening!


Het Papieren Tijger Netwerk telt zo’n 700 van die eigenzinnige Document-, Informatie-, Content- en Kennis-professionals met als missie: elkaar scherp houden met een knipoog; stimuleren van een persoonlijke visie en rol in het Google- en SharePoint-tijdperk.


Het Netwerk bevordert kennisdeling door bijeenkomsten (o.a. Heterdaadsessies, Tegendraadsessies en Graafsessies),  het Kenniscentrum en andere vormen van netwerken. En natuurlijk deze Nieuwsbrief...


Join de Group ‘Papieren Tijger Netwerk’ op LinkedIn!

De teksten op deze site zijn met grote zorg opgesteld en in uitgebreide vorm ter verificatie voorgelegd aan de betreffende gastorganisaties. Het Netwerk kan niet garanderen dat een sessie voldoet aan door de teksten opgeroepen verwachtingen, maar doet daar uiteraard wel zijn uiterste best voor!


De kosten die in rekening worden gebracht, vloeien uitsluitend voort uit de organisatorische en publicitaire activiteiten van het Papieren Tijger Netwerk.


Het Papieren Tijger Netwerk is een echt Netwerk, geen ‘organisator van bijeenkomsten’. De activiteiten zijn daarom exclusief voor leden. We verwelkomen je graag als nieuw lid, maar realiseer je dat je bij aanmelding voor een sessie daadwerkelijk lid wordt. :-)

NotendopHeterdaadsessie

Informatiebeheer in Ministerieland Doc-Direkt

Datum 26 april 2018

Tijd 13.15 – 17.00 uur

Locatie BZK, Den Haag

Programma hier

 

Heterdaadsessie 26 april 2018... Doc-Direkt bij BZK

Informatiebeheer in Ministerieland!

Informatie-Strategie & Informatiebeheer

‘Digitalisering van de overheid vergt een radicale omkering van houding’. Daarmee startte ‘Shift BZK’, de nieuwe I-strategie waarin Hylke Wierda, plv. CIO van BZK, ons de 26e april gaat onderdompelen:


‘Een fundamentele slag in het denken over en toepassen van informatietechnologie.’ Hoe? Onder meer door kort-cyclisch ontwikkelen en... een permanente leer- en experimenteer-omgeving: Campus BZK. Krachtig hoor!     Naar het programma

Doc-Direkt is de ontzorger op het gebied van de digitale en papieren informatiehuishouding van de Rijksoverheid en telt in totaal ca. 365 fte. De afdeling Digitale Informatiehuishouding van Doc-Direkt bedient o.m. de ministeries van BZK, SZW en FIN. Dat is 3 bloedgroepen DIV’ers!


Hoe doen ze dat allemaal? Nou, Professioneel èn Ambitieus. We gaan het horen: van de I-strategie tot de I-huishouding tot het I-beheer zelf. Maar natuurlijk ook de samenwerking tussen al die bloedgroepen. En de techniek... Opmerkelijk ook welke toegevoegde waarde Big Data Analytics oplevert bij het zoeken, vinden en attenderen en bij het monitoren op gevoelige informatie.


Kom je ook op 26 april 2018? Bij BZK in de toren: Informatiebeheer in Ministerieland!

Wat doet Doc-Direkt eigenlijk?

‘Wij brengen de informatiehuishouding van de Rijksoverheid op orde’: de digitale en de 400 km papier. En dat met een omzet van 35 miljoen, 365 FTE’s en 7 vestigingen in heel Nederland.


Er is veel aandacht voor efficiency, professionalisering en innovatieve manieren van digitaal archiveren en... voor de medewerkers. Want die doen het werk.


Directeur André Dijkhuijs licht dit uiteraard verder toe.

Meer hierover staat in het programma

Overheid + Radicaal = Fundamentele slag

Over de mensen gesproken...

Informatiebeheer is een turbulent vakgebied. Voeg je dan ook nog drie bloedgroepen samen, dan sta je als Doc-Direkt best voor een stevige uitdaging.


Nicolette van ’t Wel neemt ons mee in het transitieproces: ‘wat hebben we gedaan, waarom hebben we dat gedaan en hoe pakt dat uit in de dagelijkse praktijk?’ Boeiend is ook dat ze zowel klanttevredenheid als medewerkerstevredenheid vrijwel continu meten!

 Meer hierover staat in het programma

Bloedgroepen... De medewerkers zijn ‘verschillend’ maar ook de klanten!

Wat een genot: weg met de DMS dictatuur!

Of... gedoogbeleid voor vogelvrije opslag?

Bye bye, Platformgerichte Dienstverlening

Digitaal document management... De werkelijkheid blijkt complexer en grilliger dan verwacht en niet te vatten in één DMS, één platform...


De realiteit: we werken graag in allerlei systemen en bewaren documenten op een scala van manieren. Hoe hou je orde in die chaos?


Jacques Grossouw licht de nieuwe aanpak toe. De benodigde functionaliteiten worden in een modulair landschap door verschillende applicaties ondersteund.

Meer hierover staat in het programma

Wow... Een soort moderne kastelen...

Locatie Schedeldoekshaven...

Een hele gave plek. Dit is niet de vaste stek van Doc-Direkt, maar wel een fantastische locatie voor een Heterdaadsessie!


Ontworpen door architect Hans Kollhoff, eind 2012 opgeleverd en onverminderd indrukwekkend: het onderkomen voor BZK en Justitie & Veiligheid aan de Turfmarkt.

Naar het programma

Nadere informatie over de Heterdaadsessie bij Doc-Direkt

Op Heterdaad... Informatiebeheer in Ministerieland Doc-Direkt

Donderdagmiddag 26 april 2018

13.15 – 17 uur, broodjes vanaf 12.30 uur. Netwerkborrel/hapje tot 18 uur.


Ministerie BZK

Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag


Zie de routebeschrijving van BZK.

OV: lopend vanaf Den Haag Centraal paar minuten.

Auto: openbare parkeergarage Turfmarkt.


Zie ook hier, maar een mailtje is genoeg.


Programma en route volgen bij de bevestiging.

Kosten: € 145,- per lid. Exclusief voor leden (dat geldt ook voor meekomende collega's).


Geen lid? € 195,- (deelname, incl. contributie 2018) en je bent lid.

Geen werk? Voor jou hebben we andere tarieven. We helpen je graag up-to-date blijven! Zie voor details over lidmaatschap hier.

Titel  

Datum  

Tijd  


Locatie  Vervoer 
Aanmelden 


Details

Fotocredithttps://store.hmv.com/film-tv/dvd/robin-hood-(disney)shapeimage_34_link_0

Nulmeting Informatiehuishouding

Nu we het toch hebben over die informatie die overal en nergens ligt: hoe doet iedereen dat eigenlijk, dat opslaan, delen en zoeken?


Karen van Marrewijk: BZK heeft dat gepeild onder 30 % van de medewerkers en is met circa 100 respondenten verder in gesprek gegaan tijdens vijf werksessies. Mede om te inventariseren wat er volgens hen gedaan moet worden om de manier van werken met de informatie in ons werk beter en makkelijker te maken. Boeiend!

Meer hierover staat in het programma

Op zoek naar informatie over het zoeken naar informatie...

Gaaf of niet? We moeten echt daarboven zien te komen. Zou er een lift zijn? ;-)

Sessie in vogelvluchtShared Services voor Informatiebeheer in Ministerieland bij Doc-Direkt: Ministeries BZK, FIN en SZW.


Plenair

  1. Doc-Direkt in vogelvlucht

  2. I-Strategie en de plek van Informatiebeheer

  3. Nulmeting I-huishouding BZK

  4. Fusie en samenwerking informatiebeheer BZK, SZW en FIN

  5. Afscheid van de platform-gerichte dienstverlening

  6. Informatie zoeken? Big Data Analytics!

  7. Ontvangst met broodjes

  8. Korte rondleiding (hopelijk)

  9. Netwerkborrel

 
Fotocredithttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:ABO_blood_type_da.svg#/media/File:ABO_blood_type_da.svgshapeimage_38_link_0
Fotocredithttps://pixabay.com/nl/detective-onderzoek-man-politie-311684/shapeimage_40_link_0
Eigen foto
Foto Facilikoenhttps://facilikoen.nl/project/projectleider-huisvesting-bij-het-ministerie-van-veiligheid-en-justitie/shapeimage_42_link_0
Foto Doc-Direkt
https://vng.nl/samen-organiserenshapeimage_43_link_0

Informatie zoeken? Big Data Analytics!

Opmerkelijk: wat Big Data Analytics oplevert bij zoeken, vinden en attenderen en bij het monitoren op gevoelige informatie. Doc-Direkt en hun ICT zuster hebben hierop succesvol geëxperimenteerd, zoals Michel Voors toelicht.


Denk aan: meerdere bronnen tegelijk doorzoeken (incl. email), virtuele dossiers vormen en automatisch archiveren in een DMS, afgeschermde privacy-gevoelige informatie doorzoeken, persoonlijke attendering, en zelfs het compleet stoppen met oude software (omdat de data beschikbaar blijft).  Meer hierover staat in het programma

Krachtige tools voor sensitieve informatie...

Fotocredithttps://pxhere.com/en/photo/1347523shapeimage_46_link_0

Informatiebeheer in Ministerieland.

Doc-Direkt:

BZK, FIN en SZW!


Ja, ik wil mee

naar Doc-Direkt!

Van de Doc-Direkt site. Een impressie van  afdeling Beheren.

Als dit geen kleurrijk vakgebied is...!

Foto Doc-Direkt
Foto Doc-Direkt