“Vervang het woord ‘Archief’

door ‘Duurzaam Informatiebeheer’.

En doe dat OVERAL!”

Volgende Verslag../9/11_Rijksmuseum.html../9/11_Rijksmuseum.htmlshapeimage_2_link_0

Kennis, op Heterdaad op (digitaal) papier gezet: een sfeerverslag van de sessies. Meer inhoud staat in de presentaties.

Aankondigingen

Nieuwtjes../../../../Nieuwtjes/Nieuwtjes.html../../../../Nieuwtjes/Nieuwtjes.htmlshapeimage_5_link_0
Heterdaad- en Graafsessies../../../../KC_mini-sites/KC_mini-sites.html../../../../Aankondigingen/Aankondigingen.htmlshapeimage_6_link_0
Mens achter de Tijger../../../../Mens_achter_de_Tijger/Mens_achter_de_Tijger.html../../../../Mens_achter_de_Tijger/Mens_achter_de_Tijger.htmlshapeimage_7_link_0
Tijgernootjes../../../../Tijgernootjes/Tijgernootjes.html../../../../Tijgernootjes/Tijgernootjes.htmlshapeimage_8_link_0
Kenniscentrum../../../../KC_Kenniscentrum.html../../../../KC_Kenniscentrum.htmlshapeimage_9_link_0
Nieuwsbrief../../../../NIEUWSBRIEF.html../../../../NIEUWSBRIEF.htmlshapeimage_10_link_0
 Digitale Spin
- Nieuws en Tijgernootjes -../../../../NIEUWSBRIEF.html
“In elke Papieren Tijger huist een Digitale Spin.”../../../../Tijgernootjes/Artikelen/2009/6/11_Digitale_Spin.html
Nieuwsbrief../../../../NIEUWSBRIEF.html
Aanmelden/Privacy../../../../Aanmelden.htmlhttp://www.papierentijger.net/PTN/Aanmelden.htmlshapeimage_14_link_0
Profiel../../../../Mens_achter_de_Tijger/Mens_achter_de_Tijger.html
Nieuwtjes../../../../Nieuwtjes/Nieuwtjes.html
Verslag
Foto’s../../../../Fotos_Heterdaadsessies/Paginas/Nationale_Politie.html
Sheets../../../../Presentaties/Artikelen/2019/11/5_Nationale_Politie.html
sessie Nationale Politie../../../../KC_mini-sites/Artikelen/2019/10/31_Nationale_Politie.html
Program../../../../Aankondigingen/Artikelen/2019/10/31_Nationale_Politie__AI,_Cold_Cases,_Ketenen_en..._De_Zaak_DIV.html../../../../Aankondigingen/Artikelen/2019/10/31_Nationale_Politie__AI,_Cold_Cases,_Ketenen_en..._De_Zaak_DIV.htmlshapeimage_21_link_0
Nieuw GRATIS vakblad
Digitale Tijger Journal
Ziehier editie  Lente 2020https://www.papierentijger.net
Primeur! Nieuw GRATIS vakblad: Digitale Tijger Journal. Ziehier editie 1!https://www.papierentijger.net
Pensioengigant MN…  Uitgebreid verslag met sheets gereed: Heterdaad eDossier #Ihttps://www.papierentijger.net/edossiers.html
 

Kennis, op Heterdaad gesnapt! Bijeenkomsten zonder hiëroglyfen. Constructief kritisch. Praktische eye-openers (met een knipoog ;-)


Nu toch op (digitaal) papier gezet: een sfeerverslag van de sessies. Meer inhoudelijke informatie staat in de presentaties en de cases.

.1_Nationale_Politie_files/Collectie.pdf

Verslag

Anneke Tijmensen

Simon Been


Let wel: Een verslag is een journalistiek product, niet een publicatie van de gastorganisatie zelf. Er kunnen dus fouten in staan, al vragen we de gastorganisatie wel om een review.

 

De regionale DIV Teams

Klik op plaat voor vergroting!

Hoezo dezelfde taal?Myriam stelt voor de volgende tekst over IV zo te lezen dat het woord ‘gegevensautoriteit’ overal vervangen wordt door ‘DIV’


Gegevensautoriteit directie IV

De Gegevensautoriteit zorgt voor een stabiele en hoogwaardige gegevenshuishouding die het gehele politieproces ondersteunt, inclusief samenwerking met partners.


De Gegevensautoriteit stelt kaders en richtlijnen op die ervoor zorgen dat de politie (en haar partners) op het juiste moment over de juiste gegevens van voldoende kwaliteit beschikt.

De Gegevensautoriteit:


is namens de CIO verantwoordelijk voor de gegevenshuishouding;

zorgt dat de gegevenshuishouding zeer stabiel is qua inrichting, en zeer flexibel is qua gebruik;

stelt normen, kaders en richtlijnen op om de kwaliteit van de gegevens te verhogen en houdt toezicht op de naleving daarvan;

maakt afspraken binnen de politie over het beschikbaar stellen van gegevens en over gegevensuitwisseling met externe partijen.

 

Wat feitjes...De gemiddelde leeftijd binnen de politieorganisatie is 44,2


Eenderde van de politiemedewerkers is vrouw.


Het emailverkeer binnen de politie bedraagt meer dan 8 miljoen mailtjes per week.


En nee, er is nog geen systematiek voor archivering van al die mailtjes, wel zijn er richtlijnen van het OM.

 

Veranderopgave DIV

Klik erop voor vergroting!

Samenwerken kun je leren...

Klik erop voor vergroting!

Uitdagingen alom...

Klik erop voor vergroting!

Flirt met Directie Informatievoorziening...

Klik erop voor vergroting!

De Opdracht aan DIV Advies

Klik erop voor vergroting!

Van Bronsystemen tot Rapportage

Klik erop voor vergroting!

De gekozen oplossing  1. Uniform formulier

  2. Captiva “scant metadatavelden”

  3. Foutafhandeling en voorwaarden voor vervanging

  4. Direct archiveren in Documentum

 

De aanpak

De resultaten

Tijdwinst sowieso

Klik erop voor vergroting!

De uitgangssituatie

Klik erop voor vergroting!

Waar vind je al die oude cases?

Klik erop voor vergroting!

De huidige situatie

Klik voor vergroting