A. Voor een Heterdaad-, Tegendraad- of Graafsessie (betaald, let op de bonus)*

Je kunt je als volgt aanmelden voor de komende sessie:

• Eén mailtje is genoeg!

Kosten staan vermeld in de aankondiging op de Digitale Spin.


B. Voor lidmaatschap (betaald)

Klik hier.


C. Voor attendering (gratis, 2-3 keer per kwartaal)

Via email: klik hier.

Via LinkedIn: klik hier.


D. Voor actuele informatie en contacten via LinkedIn (Papieren Tijger group, gratis)

Klik hier.


Annulering

Mocht je na aanmelding onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn dan kun je een collega in jouw plaats laten gaan, mits 2 dagen tevoren diens gegevens zijn doorgegeven. Afmelden kan kosteloos tot 10 werkdagen voor de sessie, anders worden je de deelnamekosten in rekening gebracht. *Bonus van 25 euro voor snelle inschrijvers

Wanneer je je binnen de opgegeven termijn (ongeveer 2 weken) aanmeldt voor een betaalde Heterdaad- of Graafsessie via de e-mail, krijg je een bonus. Die bonus geeft je meestal recht op een korting van 25 euro. Die korting geldt voor één van de eerstvolgende twee sessies.


Speciaal tarief voor werkzoekenden

Heb je geen vaste baan en zoek je vast of freelance werk? Dan kun je beroep doen op een uitzonderingtarief van € 99 voor een sessie. We helpen je graag om up-to-date te blijven en verbonden met het arbeidsproces en je netwerk! Dit geldt eveneens voor zzp’ers die net starten of financieel krap zitten.


Het lidmaatschapstarief is ongewijzigd € 85,- per jaar. Ziehier over lidmaatschap.


BTW en aan/afmelding Attendering

Alle bedragen op de sites www.papierentijger.net en www.digitalespin.nl zijn exclusief BTW.


Zie hier voor informatie over aan- en afmelding voor Attendering.


Lidmaatschap opzeggen

Dit kan via een mailtje. Je ontvangt dan een bevestiging.PRIVACY STATEMENT


Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG) is Simon Peter Been (SPB) - de eenmanszaak die verantwoordelijk is voor de activiteiten van het Papieren Tijger Netwerk en Sprankelaar - verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Onder verwerken valt het verzamelen, vastleggen, ordenen en bewaren.


Het doel van de wet is het regelen van de bescherming van persoonsgegevens van natuurlijke personen en het vereenvoudigen van informatiestromen in de EU.


Waarom worden persoonsgegevens beheerd?

SPB biedt aan belangstellenden - met name via de websites en mailings - de mogelijkheid om zich in te schrijven voor attendering op de activiteiten en deelname eraan. Hiermee geven zij expliciet toestemming om de verstrekte gegevens op te slaan.


Persoonsgegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doelen:

• Attendering op activiteiten
• Ledenadministratie (incl. sessiedetails, facturering en correspondentie)
• Benaderen potentiële gastorganisaties voor bijeenkomsten
• Badges en deelnemersoverzichten voor bijeenkomsten waaraan je deelneemt


Gegevens over potentiële gastorganisaties worden doorgaans verkregen uit het netwerk of via LinkedIn of andere internet-bronnen.


Welke persoonsgegevens worden beheerd?

De persoonsgegevens die wij verwerken:
• Personalia (voornaam, achternaam, m/v, organisatie en functie);
• Correspondentiegegevens (adres, telefoon, e-mail);
• Administratieve gegevens (lidmaatschap, aanschaf, betaling, recht op korting);
• Voorkeuren voor inhoudelijke onderwerpen (kortstondig)


Beheer en gebruik Persoonsgegevens

De gegevens worden geactualiseerd of verwijderd als nieuwe informatie beschikbaar komt, zoals opzegging, adreswijziging, functiewisseling, ’uit dienst’, verandering van contactpersoon, ongeldig mailadres, het veranderen van recht op korting. Soms moet vervangende contactinformatie worden verkregen om de gegevens van een bestaande relatie actueel te houden. Voorkeuren gelden slechts voor 1 bijeenkomst en worden daarna actief verwijderd.


SPB verstrekt - tenzij wettelijk verplicht - géén gegevens aan derden. Waar het gaat om netwerkactiviteiten worden wel deelnemerslijsten opgesteld en verspreid onder de deelnemers en worden op verzoek en met beider instemming op incidentele basis twee personen met elkaar in contact gebracht.


Toegang tot Persoonsgegevens

Voor het attenderen maakt SPB gebruik van de Amerikaanse mailservice MailChimp, gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield. Onder elke attendering staat de mogelijkheid voor de ontvanger om de opgeslagen persoonsgegevens per direct in te zien, te wijzigen of te verwijderen.


Voor de ledenadministratie wordt een aparte database bijgehouden (facturering, brieven en voorkeuren). Voor de betrokkenen is het altijd mogelijk om op verzoek per mail ook de daarin opgeslagen persoonsgegevens te wijzigen, te verwijderen of toegestuurd te krijgen. Voor individuele digitale correspondentie met relaties wordt een email-applicatie gebruikt waarin mailadressen staan opgeslagen.


Verwijdering kan uiteraard alleen als de gegevens niet meer relevant zijn (facturen betaald bijvoorbeeld). SPB zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Uiteraard heeft een betrokkenen altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder.


De gegevens worden bewaard conform wettelijke bewaartermijnen. Ten behoeve van de attendering worden relaties zo mogelijk minimaal gemaild tot 4 jaar na de markeerdatum. Als markeerdatum geldt voor leden de einddatum van het lidmaatschap dan wel van de laatste reactie of netwerkactiviteit. Onder ‘leden’ wordt hier verstaan: individuele leden dan wel bedrijfscontactpersonen bij een bedrijfslidmaatschap. Voor niet-leden is de markeerdatum die van de laatste reactie of netwerkactiviteit. In geval van verwijdering op verzoek stoppen beheer en gebruik uiteraard zoals hierboven al vermeld.


De ledenadministratie is slechts voor twee personen toegankelijk: de beheerder en het secretariaat. Overzichten worden uitsluitend verstrekt aan de accountant. Allen gevestigd in Nederland.


Cookies

SPB registreert gegevens over het gebruik van de websites en gebruikt daarvoor louter de cookie van Google Analytics. Het doel is puur het verbeteren van de website in algemene zin.


Het gaat daarbij om:
• bezoekersaantallen;
• eigenschappen van de gebruikte webbrowsers.


Daarnaast gebruiken leveranciers - zoals MailChimp - cookies in de mailberichten en landing pages om SPB informatie te kunnen geven over de resultaten van mailings.


Beveiliging

SPB neemt de bescherming van de vastgelegde gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als een betrokkene de indruk heeft dat de eigen gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.


Om de persoonsgegevens te beveiligen is gekozen voor betrouwbaarheid en professionaliteit: cloud-dienstverlener MailChimp, databaseplatform FileMaker en e-mail applicatie Apple Mail.

Vanuit het oogpunt van veiligheid zijn wij genoodzaakt om back-ups te maken. Wijzigingen en verwijderingen komen pas in een back-up nadat het back-up proces is afgerond.


Contactinformatie SPB

Papieren Tijger Netwerk en Sprankelaar

Simon Been
Postbus 10
8190 AA Wapenveld
info@papierentijger.net of info@sprankelaar.nl


Over Sprankelaar

Sprankelaar ontplooit activiteiten op het gebied van natuur en zelfontwikkeling, met name Poer Natoer Trainingen en Workshops voor kinderopvang en (gast)ouders. Vooralsnog vallen deze onder SPB, vandaar dat Sprankelaar hier genoemd wordt.Disclaimer

Het copyright van de informatie op deze sites, de teksten en het beeldmateriaal, is van het Papieren Tijger Netwerk. (Her)gebruik van teksten en illustraties op deze site is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Papieren Tijger Netwerk. Bronvermelding is verplicht.


Teksten op de sites van het Netwerk worden met grote zorg opgesteld en ter verificatie voorgelegd aan de gastorganisaties. Toch kan de juistheid van de opgenomen informatie niet altijd worden gegarandeerd. Ook kan het Netwerk geen garantie geven dat een sessie voldoet aan door teksten opgeroepen verwachtingen, maar daar doen we uiteraard wel ons uiterste best voor!


Per saldo kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze site. De kosten die in rekening worden gebracht, vloeien uitsluitend voort uit de organisatorische en publicitaire activiteiten van het Papieren Tijger Netwerk.


© + ® papierentijger.net

        

Aanmelden en Privacy

Aanmelden

Attendering via e-mail

Ontvang je graag een e-mailtje als er een nieuwe nieuwsbrief uitkomt? Geef dan hier je mailadres door.


Je krijgt dan 2-3 keer per kwartaal een mailtje. Of kies voor de actuele informatievoorziening en collegiale contacten van LinkedIn.

Afmelden attendering

Zie hier.
  Vermeld bij A of B jouw 
Kostenplaats of Ordernummer 
als jouw organisatie daarmee werkt!

Papieren Tijger Netwerk


Postbus 10

8190 AA  Wapenveld

ING NL76 ING B000 4845548

BIC  INGBNL2A

KvK Zwolle  05083546

BTW NL001307 785B85

ProfielMens_achter_de_Tijger/Mens_achter_de_Tijger.html
NieuwtjesNieuwtjes/Nieuwtjes.html
ProgramAankondigingen/Aankondigingen.html
VerslagVerslagen/Verslagen.html
Foto’sFotos_Heterdaadsessies/Fotos_Heterdaadsessies.html
SheetsPresentaties/Presentaties.html
Op Heterdaad... de sessies!KC_mini-sites/KC_mini-sites.html
NieuwsbriefNIEUWSBRIEF.htmlshapeimage_12_link_0
 Digitale Spin
- Nieuws en Tijgernootjes -NIEUWSBRIEF.html
“In elke Papieren Tijger huist een Digitale Spin.”Tijgernootjes/Artikelen/2009/6/11_Digitale_Spin.html
NieuwsbriefNIEUWSBRIEF.html
NieuwtjesNieuwtjes/Nieuwtjes.htmlNieuwtjes/Nieuwtjes.htmlshapeimage_16_link_0
Aanmelden/Privacyhttp://www.papierentijger.net/PTN/Aanmelden.htmlshapeimage_17_link_0
Heterdaad- en GraafsessiesAankondigingen/Aankondigingen.html
Mens achter de TijgerMens_achter_de_Tijger/Mens_achter_de_Tijger.htmlMens_achter_de_Tijger/Mens_achter_de_Tijger.htmlshapeimage_19_link_0
TijgernootjesTijgernootjes/Tijgernootjes.htmlTijgernootjes/Tijgernootjes.htmlshapeimage_20_link_0
KenniscentrumKC_Kenniscentrum.htmlKC_Kenniscentrum.htmlshapeimage_21_link_0
Nieuw GRATIS vakblad
Digitale Tijger Journal
Ziehier editie  Lente 2020https://www.papierentijger.net
Primeur! Nieuw GRATIS vakblad: Digitale Tijger Journal. Ziehier editie 1!https://www.papierentijger.net
Pensioengigant MN…  Uitgebreid verslag met sheets gereed: Heterdaad eDossier #Ihttps://www.papierentijger.net/edossiers.html