Nieuwsbriefshapeimage_1_link_0
NieuwtjesNieuwtjes/Nieuwtjes.htmlNieuwtjes/Nieuwtjes.htmlshapeimage_2_link_0
Aanmelden/PrivacyAanmelden.htmlhttps://www.papierentijger.net/PTN/Aanmelden.htmlshapeimage_3_link_0
Heterdaad- en GraafsessiesAankondigingen/Aankondigingen.html
Mens achter de TijgerMens_achter_de_Tijger/Mens_achter_de_Tijger.htmlMens_achter_de_Tijger/Mens_achter_de_Tijger.htmlshapeimage_5_link_0
TijgernootjesTijgernootjes/Tijgernootjes.htmlTijgernootjes/Tijgernootjes.htmlshapeimage_6_link_0
KenniscentrumKC_Kenniscentrum.htmlKC_Kenniscentrum.htmlshapeimage_7_link_0
 Digitale Spin
- Nieuws en Tijgernootjes -
“In elke Papieren Tijger huist een Digitale Spin.”Tijgernootjes/Artikelen/2009/6/11_Digitale_Spin.html
ProfielMens_achter_de_Tijger/Mens_achter_de_Tijger.html
NieuwtjesNieuwtjes/Nieuwtjes.html
ProgramAankondigingen/Aankondigingen.html
Verslaghttps://www.papierentijger.net/edossiers.html
Foto’sFotos_Heterdaadsessies/Fotos_Heterdaadsessies.html
SheetsPresentaties/Presentaties.html
Nieuwsbrief 39
Alle sessies!Aankondigingen/Aankondigingen.html
Nieuw GRATIS vakblad
Digitale Tijger Journal
Ziehier editie Zomer 2020https://www.papierentijger.net
Primeur! Nieuw: Digitale Tijger Journal. Ziehier editie 2, Zomer 2020!https://www.papierentijger.net
Pensioengigant MN… Uitgebreid verslag met sheets gereed: Heterdaad eDossier #Ihttps://www.papierentijger.net/edossiers.html
 

Papieren Tijger is de geuzennaam voor een klantgerichte informatie-professional (m/v) met oog voor kansen en technologie, die zijn oor te luisteren legt bij anderen en zijn tanden zet in nieuwe dienstverlening. Met een knipoog. :-)  Digitale Spin is de Nieuwsbrief van het Papieren Tijger Netwerk.

Enkele trefwoorden: documentmanagement, kennismanagement, contentmanagement, webcontentmanagement, recordsmanagement, recordmanagement, Digitale Tijger, Tijgerspin, archief, bibliotheek, informatieprofessional, documentaire informatievoorziening, knipoog, geuzennaam, archivaris, bibliothecaris, webmanager, intranet, banen, jobs, column,

Heterdaadsessie, Op Heterdaad, Agenda, Tips, Nieuwtjes, Attendering, Mens achter de Tijger, Kenniscentrum, document- en kennismanagement, documentprofessionals, kennisprofessionals, Documentcentrum, Exclusief voor leden, dossiers, dossierreeks, leergang, euroforum, checklists, cases, best practices, foto’s, presentaties, topics, pdf’s, boeken, tijdschriften, aanbieders, producenten, uitgevers, verenigingen, evenementen, opleiders, opleidingsinstituten, opleidingsinstellingen, consultants, SharePoint, eConnect, Adlib, metadatamodel, leerstoelendossiers, juridische dossiers, gebouwendossiers, secretariële archiefstukken, Decos, intranet, projectservers, teamsites, zaakgerichte ordening, social, sjablonen, key-gebruikers, dossiervorm, zakenvorm en projectsitevorm, teamsites, maatwerk, rechtenbeheer, flexibiliteit, documentmanagement, kennismanagement, contentmanagement, recordmanagement, DIV, DIM, Digitale Tijger, Tijgerspin, archief, bibliotheek, informatieprofessional, documentaire informatievoorziening, webcontentmanagement, recordsmanagement, knipoog, geuzennaam, archivaris, bibliothecaris, webmanager, intranet, banen, jobs, column, Heterdaadsessie, Op Heterdaad, Agenda, Tips, Nieuwtjes, Attendering, Mens achter de Tijger, Kenniscentrum, document- en kennismanagement, documentprofessionals, kennisprofessionals, Documentcentrum, Dossiers, Dossierreeks, leergang, cursus, euroforum, checklists, cases, best practices, foto’s, presentaties, topics, pdf’s, boeken, tijdschriften, aanbieders, producenten, uitgevers, verenigingen, evenementen, opleiders, opleidingsinstituten, opleidingsinstellingen, consultants, documentprofessional, kennisprofessional,

checklist, case, best practice, foto, presentatie, topic, pdf, boek, tijdschrift, aanbieder, producent, uitgever, vereniging, evenement, opleider, opleidingsinstituut, opleidingsinstelling, consultant, Tijgernootjes, tip van de maand, attendering, eenpitter, eenpitters, web 2.0, LinkedIn, Office365, Kennisplatform

Simon Been

Simon Peter Been

Digitale bibliotheek

Digitaal archief

Digitalisering

Digitaliseren

Datamanagement

Archiefbeheer

Archivering

Archiveren

Archief opslag

Catalogus

Taxonomie

Archieven

Bibliotheken

Document Management

Document Management Systeem

Document Management System

Archiefmedewerker

Documentmanager

Documentair

Archivistiek

Mediatheek

Archiefopslag

Document workflow

Workflow

Workflowmanagement

Printing

Printer

Postregistratie

Informatiebeheer

Websitebeheer

Archiefvernietiging

Documentalist

Vacature

Vacatures

Afdelingsnaam

Archiveren

Attendering

Challenging Minds

CoachingOurselves

Competenties

Contentintegratie

Contentmanagement

Data Archivering

Digibib en Social Media

Digital Natives

Digitale Innovatie

Digitalisering tabellen

DMS: SharePoint

Dossiers

Elektronisch Archief/Dossier

Erfgoed

Het Nieuwe Werken

Informatieplattegrond

Innovatieve Kennisontwikkeling

Inputmanagement

Interne Marketing

iPhone

Kennis Café

Kenniscockpit

Kwaliteits Award

Metadatering

Multitouch

Netvibes

Nieuwe media

Open source kennisbronnen

Outputmanagement

Portal/zoekmachine

Post na evacuatie

Projectarchivering

RMA: SharePoint

Strategisch Kader

Stukkenstroom

Substitutie

Taxonomie

Transformatie

User Experience

Van LiveLink

Verandermanagement

Visie & Beleid

Web 2.0

Architectuurpartner

Informatiearchitectuur

Visie en Uitvoering

Masterplan naar Digitaal Verantwoord

Documenthuishouding

In control krijgen van de gehele informatiehuishouding

Scanstraat en registratie      

A4 tot historische boeken en kaarten

Digitaal archief cases Landelijk Incasso Centrum en Klantbeeld

Architectuurtools: meta-dataschema, basislijst bestandsformaten, ordeningsprincipes)

Het DIV-bedrijf: veranderende rol en werkzaamheden

OCR-Scanstraat

Digitaal zaaksgewijs werken

Metadata-ervaringen

TMLO

Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden

Kwaliteitssysteem voor vervanging

Gemeentebrede vervanging

Gemeentebrede mailbox

DI-consulenten…. 

Digitaliseringswens

Inhuurkrachten

ECDL-test

Europese computerrijbewijs

Het Nieuwe Digitale en Zaaksgewijze Werken

Transformatie van Team DI

Demonstratie Zaaksysteem

OCR-Scanstraat & aanpak daarvan

E-depot & Metadatering, geleerde lessen

Taken & Competenties DI: je blijft in ontwikkeling*

Kwaliteitsbewaking/KIDO*

Digitale Duurzaamheid

E-depot

Webarchivering

R&D

digitale bibliotheek van de toekomst

Rondleiding

Topstukken. 

Broodjes

Netwerkborrel

Parallelsessies

Digitalisering

Aanpak

Standaarden

Metadatering

Open Access

Repositories

Delpher

Nederlandse content

Textdatamining

Information extraction

Curator

Middeleeuwse handschriften


Applicatie nabouwen

Add-on

Add-ons

Microsoft 

Puur

Louter

SharePoint

DM

RM

Documentsoorten

Inhoudstypes

Trefwoordenlijst

Delve

match

selectie & vernietigingslijst

leerproces

pionier

pioniers

SharePoint Online Cloud

Office 365

state-of-the-art

Waterleidingbedrijf

document- en recordmanagement

kerngebruikers

Champions

gemetadateerd

Fileshare

lessons learned

PWNext! 

schonen

legacy 

Xillio

Kennisdeling

E-Plaza

zoekmachine

nieuwsvoorziening

teamsites

projectensites

OneDrive

OneNote

Yammer

openbaar

intern

vertrouwelijk

communicatie

beveiligingseisen

dienstverlening

profilering

advisering

voorwaarden aanreiken

beheer

controle

metadata

accountmanagement

digitale bibliotheek

Governance

Security

Informatiebeveiliging

Board

Informatie Expertise Team

ICT

COM

lifecycle

tools

Beste Kantoorgebouw van Nederland

oogstrelende vormgeving

Archiefwet

NEN 2082

cloud-archiefbeleid

Open Tenzij

Intern

Vertrouwelijk

Content

bibliotheken

archiveringssite

selectie

vernietiging

classificatie

machtigingen

PDFA

projectsgewijs 

vernietigingstermijnen

Leringen

pro-actief

inhoudstypes 

sjablonen

disciplines

kernactiviteiten

metadatavelden

Migratie

Record Center

Meridian

Technische tekeningen

Technische documentatie

handleidingen

manuals

fotocollecties 

Document Structuur Plan (DSP)

Opschoning Fileshares

terabytes

mappen

voorselecties

duplicaten

Kennismanagement

social media

zoekmachine

Digitale bibliotheek

gedigitaliseerd

beheermodules

tijdschriften

abonnementen

gesynchroniseerd

up-to-date

licenses

backups

Privacy

Informatiebeveiliging 

veiligheid

Microsoft Cloud

Information Rights Management

bewerkingsovereenkomst

persoonsgegevens

Positie

profilering

beheerorganisatie

landje-pik

flexgebouw

Open Raadsinformatie

AVG

Privacy

Samen Organiseren

KIDO

Hotspot Monitor

Waardering en Selectie 

E-depot

Archiveren by Design

GIBIT

E-Waarmerk

Blockchain

E-mailbewaring

Pilot

        

Op Heterdaad...  Geheime Pensioengigant MN:

Kennis, Grip, SP en RM in een Agile Wereld!

Pensioenfondsen zijn 'hot'. De allergrootste Nederlandse pensioenuitvoerings-organisatie in de marktsector is… MN. MN beheert pensioenen voor 2 miljoen mensen, 38.000 werkgevers. En toch opereert MN onder de radar. Maar niet voor ons!


Want MN is zeer pragmatisch, professioneel en ‘Agile’ bezig met Informatiebeheer en RM. En... Office365, Kennisplatforms in SharePoint Online, Samenwerking over Silo’s heen en de Sanering van Schijven, Fileshares en Mailboxen. No nonsense ten top.


De sessie gemist? Hier is een uitgebreid verslag van 44 pagina’s:

Eigen foto

Papieren Tijger is...


... de geuzennaam voor een klantgerichte informatie-professional (m/v) met oog voor kansen en technologie, die het oor te luisteren legt bij anderen en de tanden zet in nieuwe dienstverlening. Met een knipoog. ;-) 


Het Papieren Tijger Netwerk telt zo’n 700 van die eigenzinnige Document-, Informatie-, Content- en Kennisprofessionals met als missie: elkaar scherp houden met een knipoog; stimuleren van een persoonlijke visie en rol in het Google- en SharePoint-tijdperk.


Het Netwerk bevordert kennisdeling door bijeenkomsten (o.a. Heterdaadsessies, Tegendraadsessies en Graafsessies),  het Kenniscentrum en andere vormen van netwerken. En natuurlijk deze Nieuwsbrief...


Join de Group ‘Papieren Tijger Netwerk’ op LinkedIn!

De teksten op deze site zijn met grote zorg opgesteld en in uitgebreide vorm ter verificatie voorgelegd aan de betreffende gastorganisaties. Het Netwerk kan niet garanderen dat een sessie voldoet aan door de teksten opgeroepen verwachtingen, maar doet daar uiteraard wel zijn uiterste best voor!


De kosten die in rekening worden gebracht, vloeien uitsluitend voort uit de organisatorische en publicitaire activiteiten van het Papieren Tijger Netwerk.


Het Papieren Tijger Netwerk is een echt Netwerk, geen ‘organisator van bijeenkomsten’. De activiteiten zijn daarom exclusief voor leden. We verwelkomen je graag als nieuw lid, maar realiseer je dat je bij aanmelding voor een sessie daadwerkelijk lid wordt. :-)

NotendopHeterdaadsessie

Pensioengigant MN…

Kennis, Grip en RM in een Agile Wereld


Datum: 4 februari 2020

Tijd: 13.00 – 17.00 uur

Locatie: MN, Den Haag


Programma hier

 

Sanering Schijven, Fileshares & Mailboxen

Wildgroei van informatie - denk aan al die persoonlijke bestanden en al die applicaties met eigen ‘archief’ - tart de schone informatiehuishouding die bijv. de AVG beoogt. Ja, de prijs van vrijheid en kennisdeling...


MN hanteert hiervoor een controle cyclus: een jaarlijks self assessment van alle decentrale ‘archieven’ met praktische vragenlijsten. 100+ fileshares zijn daardoor geruimd en 236 archieven gedocumenteerd! Uiterst praktisch. Uiterst MN.

Ontbrekende ‘vinkjes’ leiden tot vragen... Iedereen wil overal vinkjes op krijgen!

RecordManagement: Aanpak & Resultaten

Het geheim zit hem in de vragenlijsten. Die leiden tot soms verbluffende inzichten. Zoals: wie geautoriseerde gebruikers zijn van het archief en of dat wel klopt (‘oeps, dat zijn er wel erg veel en de goeien zitten er niet allemaal tussen…’). Erg boeiend.


Maar ook zaken als bestandsformaten, bewaartermijnen etc. Het resultaat is een werkwijze die orde brengt in de decentrale archieven en dat zonder keurslijf, maar wel met heldere kaders en hulpmiddelen. Gastheer Marcel Brok, Business Consultant Informatievoorziening, vertelt het ons zelf.

Nadere informatie over de Heterdaadsessie bij Pensioengigant MN

Pensioengigant MN… Kennis, Grip en RM in een Agile Wereld!

Dinsdagmiddag 4 februari 2020

13.00 – 17 uur, broodjes vanaf 12.15 uur. Netwerkborrel/hapje tot 18 uur.


Prinses Beatrixlaan 15, 2595 AK Den Haag


OV: diverse lijnen vanaf CS: tram 2 of 6 halte Ternoot. Of Randstadrail 3 of 4 halte Beatrixwartier. Of Connexxion 39 halte Beatrixlaan.


Auto: Achter het gebouw links ligt de oprit naar de parkeergarage. Rijd na de slagboom de afrit af en en houd rechts aan om de bezoekersgarage in te gaan. Let op: de tunnel onder het gebouw is een uitrit.


Een mailtje is genoeg.


Programma en route volgen bij de bevestiging.


Kosten: € 159,- per lid. Exclusief voor leden (dat geldt ook voor meekomende collega's).

Geen lid? € 209,- (deelname, incl. contributie 2020) en je bent lid.

Geen werk? Voor jou hebben we andere tarieven. We helpen je graag up-to-date blijven! Zie voor details over lidmaatschap en privacy hier.

Titel  

Datum  

Tijd  


Locatie  


Vervoer Aanmelden 


Details

Kennisplatform in SharePoint Online

Het is opmerkelijk hoeveel informatie er bij goed inwerken van nieuwe medewerkers komt kijken en uit hoeveel hoeken die komt. Het platform knoopt die content aan elkaar, maar gaat veel verder dan dat. Zo is er een redactie gevormd, een buddy-pool gestart, een actielijst ontwikkeld evenals een programma voor de eerste drie dagen, goed eigenaarschap en een tweewekelijkse review. Maar ook klankbordgroepen met gebruikers, statistieken, waarderingsmechanieken, etc. Nee, alleen met content verzamelen ben je er niet!

Meer hierover staat in het programma

Er komt heel wat bij kijken voordat je bent ingewerkt, niet alleen ‘informatie’!

Sessie in vogelvluchtFocus

 1. Pensioengigant MN… Kennis, Grip en RM in een Agile Wereld!


Onderwerpen

 1. Waarom MN?

 2. Kennisplatforms in SharePoint Online: een uniforme aanpak

 3. Recordsmanagement in de Praktijk

 4. Saneren van Schijven, Fileshares en Mailboxen

 5. Office 365. Visie & Praktijk

 6. Informatieprofessionals in een Agile wereld: Hoe hou ik grip?

 7. Samenwerking: Mensen Verbinden over Silo’s heen


En natuurlijk...

 1. Ontvangst met broodjes

 2. Rondleiding

 3. Netwerkborrel met Tijgernootjes


Ziehier het Programma

 

Office 365: Visie & Praktische Aanpak

Tja, het is een Software as a Service. Doen of niet? Enkele overwegingen: de architecturele uitgangspunten, veiligheid, compliance (AVG!), het menselijke aspect en technologische ontwikkelingen. Helpt O365 met al die ongestructureerde data op gedeelde schijven?


MN zegt Ja: O365 helpt bij businesswensen als samen-werken en kennisdeling, wendbaarheid, kostenreductie, beveiliging en lifecycle management. Maar er zijn ook zat uitdagingen: de organisatie meenemen en vaardig maken, dubbele functionaliteit voorkomen, management bewust maken van mogelijke winst aan efficiency en communicatie...      Meer hierover staat in het programma

Ja, MN is sterk in Metaal & Techniek, Metalektro en de Maritieme sector!

Op Heterdaad

Pensioengigant MN: Kennis, Grip, SP en RM in een Agile Wereld!


Ja, ik wil het verslag!

Al die mailboxen... Leeg? Echt niet!

Samenwerken: Mensen verbinden over Silo’s heen

Productief samenwerken is niet vanzelfsprekend, zeker niet als persoonlijk contact beperkt is. Digitale bubbels alom. Soms is dan een frisse blik nodig en... wat Haarlemmerolie. :-)


MN belicht twee multidisciplinaire projecten waarbinnen met Lean en Agile benaderingen het samenwerkingprobleem werd blootgelegd en succesvol aangepakt en deadlines behaald werden.


Rode draad: kennisplatforms faciliteren samenwerking, sterker nog: ze hebben het nodig!

Samenwerken zonder samen te zijn...

Informatieprofessional in een Agile wereld:

Hoe houd ik grip?

Als informatieprofessionals willen we graag alles overzien, maar met Agile werken ‘moet en kan alles sneller en eenvoudiger’. Dan verlies je toch alle grip in een omgeving waarin gebruikers steeds meer zelf kunnen regelen?


IT levert de middelen en tools, maar gaat niet over de manier waarop we willen werken. Daar moet ook de business bij aanhaken. Als Informatieprofessional met een brede kijk op MN als organisatie hebben Marcel en zijn collega’s daar wel een mening over. Zeker waar het gaat om het aspect adoptie kunnen ze een belangrijke rol invullen. Ze geven visie, aanpak en tools.

Alles in de hand... Hoe word ik een ‘Agile’ informatieprofessional met een brede blik?

Foto MN
Fotocredithttps://pixabay.com/nl/photos/kikker-figuur-bestanden-stapel-1339892/https://www.vynckier.biz/nl/gereedschapssets/gereedschapskoffers-1/btk68vashapeimage_40_link_0

Ja, als het even meezit, genieten we van het uitzicht van de ‘top floor’...

Fotocredithttp://www.kreativ-depot.de/media/image/4e/0c/fc/holzmix-birke-25-45-mm-1000-g.jpg
Fotocredithttps://pixabay.com/nl/illustrations/vrouw-burnout-multitasking-gezicht-1733891/https://www.bankinghub.eu/banking/research-markets/complexity-kills-european-banking-models-change-complex-worldshapeimage_42_link_0
Foto MN
Fotocredithttp://thescribefiles.blogspot.com/2016/02/when-did-laurel-hardy-jump-shark.html

Digitale Tijger Journal - de Zomer editie!

Klik erop om hem te downloaden.

MN? Waarom moet ik daar kijken?

MN, die onbekende puur Hollandse gigant, beheert met 1000 m/v de pensioenen voor bijv. Metaal & Techniek, Metalektro en de Maritieme sector. Al die verschillende processen -wel en niet gestructureerd - hebben eigen wensen. Ook hier dus SharePoint, fileshares, netwerkschijven etc. alom.


Toch heeft MN centrale grip op info-beheer! Hoe? No nonsense!

Foto MN
Foto MN

Ontmoet IVy, het Kennisdelingsplatform!

Gastheer Marcel met een van zijn jachten...

Eigen creaties. Klik op de foto. Zijn profiel verklaart alles! ;-)

Sessie voorbij...

Digitale Tijger 2 Front